maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Anläggningsbyggarna går bättre än "normalt"

För första gången på nästan två år ligger konfidensindikatorerna för samtliga sektorer i näringslivet nära 100 och stämningsläget ligger därmed nära normalläget. Anläggningsbyggande går bättre än normalt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Entreprenörer verksamma inom anläggningsbyggande går något bättre än vad som bedöms som normalt enligt Konjunkturinstitutets barometer. Foto: ME

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet som tas fram av Konjunkturinstitutet (KI)steg med 1,2 enheter i juni till 97,0. De två ingående branscherna utvecklades i samma riktning där konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet ökade med 2,5 enheter till 109,4 medan indikatorn för husbyggarna ökade med 1,0 enheter till 92,9. 100 anses normalt.

Uppgången i juni förklaras av att fler byggföretag bedömer den nuvarande orderstocken som god samt planerar för nyanställningar de kommande tre månaderna.

Byggandet har de senaste tre månaderna rapporterats, för andra månaden i rad, har ökat kraftigt och nettotalet ligger i juni något under det historiska genomsnittet. Trots att byggandet de senaste tre månaderna rapporteras ha ökat kraftigt är fler företag dock fortsatt pessimistiska om byggandet de kommande tre månaderna. Främst inom husbyggnad.

Antalet anställda inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporteras ha minskat i ungefär samma utsträckning som i maj. Anställningsplanerna på tre månaders sikt är fortsatt svagare än normalt.

Betydligt färre företag i juni än i maj rapporterar om minskade anbudspriser, men nettotalet för frågan ligger fortsatt under det normala. Anbudspriserna på tre månaders sikt förväntas att minska i något mindre utsträckning i juni än i maj.

Otillräcklig efterfrågan är fortsatt den faktor som begränsar byggandet mest och har varit det sedan september 2022. Knappt två av tre byggföretag rapporterar att otillräcklig efterfrågan hindrar deras byggande.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer