maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Anläggningsbyggarna nyanställer - bostadbyggarna varslar

Konjunkturinstitutets Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,3 enheter i april, från 95,9 till 99,2 och pekar nu på ett närmast normalt stämningsläge i byggbranschen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Mindre negativ stämning i byggbranschen än i januari. Anläggningsbyggarna behöver nyanställa. Det visar senaste indikatorn från Konjunkturinistitutet. Foto: ME

Husbyggarna blev faktiskt i april något mindre pessimistiska kring personalstyrkans utveckling men bakom uppgången i konfidensindikatorn ligger främst anläggningsbyggarnas starka omdöme om orderstocken och deras optimistiska anställningsplaner.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger fortsatt i mycket stor utsträckning att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt ligger kvar på mycket låga nivåer. Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt har däremot blivit mindre dystra än vad som rapporterades i januari, som var de mest negativa utsikterna sedan oktober 1992.

Företagen uppger i betydligt mindre utsträckning än i mars att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock är att den bedöms vara oförändrad, vilket är en mycket kraftig förbättring från föregående månad.

Sett till hela sektorn bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar företagen att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna. Däremot skiljer det sig åt mellan delbranscher. Husbyggarna rapporterar fortsatt om en minskad personalstyrka medan anläggningsbyggarna fortsatt rapporterar om en ökad personalstyrka.

Gällande anställningsplanerna de kommande tre månaderna tror husbyggarna att de kommer att minska personalstyrkan medan anläggningsbyggarna har blivit betydligt mer optimistiska och tror på en ökning. Oavsett om företaget är verksam som husbyggare eller anläggningsbyggare uppger ungefär hälften av företagen att otillräcklig efterfrågan begränsar byggandet. Den näst vanligaste faktorn som begränsar byggandet för drygt en tredjedel av husbyggarna är finansiella restriktioner, medan en fjärdedel av anläggningsbyggarna anger brist på arbetskraft.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer