maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Anläggningsjobb för klimatet verkar otillräckliga

Ett varmare klimat väntas leda till allt fler extrema väderhändelser, som kan få allvarliga konsekvenser. Sedan 2018 har Sverige en nationell strategi för klimatanpassning. Efter indikationer på att de nuvarande åtgärderna inte är tillräckliga genomför Riksrevisionen en granskning.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Många maskinjobb som innefattar klimatanpassning beräknas vara på ingång i många år framåt. Men det ser inte ut att rulla på tillräckligt bra. Nu granskar Riksvevisionen hur bra staten hanterar omställningen. Foto: Magnus Wahman

Att klimatanpassa kommunerna är ett jobb som vissa är igång med, men det är oklart hur många kommuner som kan antas ligga efter. Rent byggmässigt kommer det handla om vatten och avlopp, dikningar, våtmarker, stärka kajer, och skydda byggnader. Med mera. Det är stora och många jobb som kommer att kräva mycket maskintjänster.

Riksrevisor Helena Lindberg:

– Klimatrelaterade skador på bebyggelse som orsakats av översvämningar och jordskred riskerar att kosta staten och kommunerna mycket pengar. Regeringen har de senaste åren ökat resurserna till arbetet med klimatanpassning. Trots det får vi signaler om att nödvändiga anpassningsåtgärder inte genomförs, säger riksrevisor Helena Lindberg.

FN:s klimatpanel IPCC slår i sin klimatrapportering fast att jordens klimat har blivit varmare, vilket gör extrema väderhändelser allt vanligare. Det handlar till exempel om extrem hetta, extrema skyfall och kraftiga stormar. Översvämningarna i Sverige i augusti 2021, då Gävle blev särskilt drabbat, är exempel på vilka skador extremväder kan medföra.

Sedan 2018 har Sverige en nationell strategi för klimatanpassning. I den lyfts fysisk planering fram som ett av de viktigaste områdena för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Därmed har kommunerna, som ansvariga för fysisk planering inom sina geografiska områden, en central roll.

Regeringen konstaterade 2021 att ”nuvarande åtgärder för klimatanpassning är otillräckliga”. I februari 2022 rapporterade Nationella expertrådet för klimatanpassning att arbetet med klimatanpassning behöver förstärkas då ”nuvarande ansvarsfördelning, organisering, och styrmedel skapar otillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga anpassningsåtgärder kommer till stånd.”

Granskningen ska svara på om statens insatser för att stödja kommunernas klimatanpassning av den byggda miljön är effektiva. Fokus kommer bland annat att ligga på vilket stöd som ansvariga expertmyndigheter ger kommunerna, länsstyrelsernas arbete samt regeringens styrning.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer