maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Anläggningsjobben ska klimatberäknas

Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Området där Elinegård etapp 2 ska byggas - och klimatberäknas Foto: Fotograf Sven Olsson, Ikano Bostad

Malmö var den första svenska kommun som anslöt sig till Agenda 2030. Byggsektorn står för 20 procent av kommunens klimatpåverkan, vilket har gjort att kommunen tagit fram strategier för klimatneutralt byggande. Inom Lokal Färdplan Malmö 2030 samlas ett hundratal aktörer inom byggsektorn som vill bidra till detta.

Ett exempel är andra etappen av Elinegård i sydvästra Malmö, där Ikano Bostad bygger flerbostadshus på egen mark. Baserat på detta projekt utvecklar COWI, tillsammans med Ikano Bostad och Malmö stad, nya metoder för att utveckla den här typen av klimatberäkningar.

- Det går redan att beräkna den klimatpåverkan som byggandet av själva huset har. Nu har vi tagit initiativ att ta fram en modell för hur man ska kunna klimatberäkna också de allmänna ytor som finns mellan husen, säger Martin Persson Lindh som är Senior specialist inom hållbart byggande på COWI i Malmö.

Metoden har utvecklats via workshopar där man har tagit fram ett nytt system som väger in de materialval som görs för allmänna ytor och som omfattar parker, gator, VA och belysning.

- Att få fram rätt verktyg till att aktivt arbeta med klimatpåverkan i våra anläggningsprojekt är av stort intresse för staden. Vi behöver få ökad kunskap om metoder och material för att i bidra till de gemensamma målen inom resurshantering och hållbarhet, säger Erik Lennström från Fastighets- och Gatukontoret i Malmö stad.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer