maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Antalet elektriska lastbilar ökar

Trafikanalys har ett uppdrag att ta fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år. Antalet lastbilar ökar.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Antalet elektriska lastbilar ökar - och trenden bör hålla i sig enligt Trafikanalys. Samma sak gäller dock inte privatbilsismen. Där går det knackigt för tillfället. Foto: Volvo/Pressbild

Hushållens försämrade köpkraft har medfört att betydligt färre nya bilar köps eller leasas av en privatperson. De senaste åren har privatleasingen av elbilar bidragit till att antalet nyregistrerade elbilar har ökat.

Under 2023 nyregistrerades närmare 8 000 tunga lastbilar, vilket är ett högt antal. Prognosen för 2024 är något lägre ställd, men för åren 2025–2027 är prognosen på ungefär samma nivå som innan coronapandemin, det vill säga mellan 7 000–8 000 nya fordon per år.

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock förändrats. Enligt prognosen kommer de eldrivna lastbilarna utgöra 15 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2027. När det gäller lätta eldrivna lastbilar är bedömningen att antalet ökar kraftigt de kommande två åren. Från 19 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna 2023 till 37 procent 2027.

Bakomliggande faktorer är klimatpremier och att näringslivet har hållbarhetskrav att leva upp till.

DFDS, ett av de största rederi- och logistikföretagen i norra Europa, ser till exempel en växande efterfrågan på transportlösningar med lägre miljöpåverkan. För att möta efterfrågan har företaget lagt ytterligare en order på 100 batterielektriska lastbilar från Volvo. Tidigare har DFDS köpt totalt 125 tunga ellastbilar från Volvo.

– Jag är väldigt stolt över att fortsätta vårt nära samarbete med DFDS. Beställningen på ytterligare 100 ellastbilar är ett bevis på DFDS förtroende för Volvo. Deras stora flotta av ellastbilar visar att utsläppsfria transporter är en konkurrenskraftig lösning här och nu, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer