maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Antalet stölder av bygg- och anläggningsmaskiner ökar

Kostnaderna för att stoppa tjuvarna skenar för entreprenörerna i samma takt som antalet stölder av maskiner fortsätter att öka. Larmtjänst ser inget ljus i mörkret.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Både Larmtjänst och Maskinentreprenörernas framtagna stöldrapport visar att brottsligheten i branschen är fortsatt ett mycket stort problem för branschen. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen rapporterade tidigare i år att antalet stölder från byggarbetsplatser ökar och att den ”paus” som företagen kände av under pandemin, var över. Stöldligorna och den organiserade brottsligheten var tillbaka. 4 707 stölder anmäldes från byggbranschens aktörer 2022. Det är alltså 13 stölder om dagen – varje dag året runt.

Landets maskinentreprenörer har den senaste tiden tagit allt större kliv för att stöldsäkra sina arbetsplatser och företag. Trots att det finns statistik på att stölderna ökar i byggbranschen rapporterar maskinentreprenörer, i Maskinentreprenörernas (ME) stöldrapport, att något färre drabbats av stölder 2022 än året innan. Det här antas bero på att maskinentreprenörer nu lagt ner klart större resurser på att förhindra stölder. I genomsnitt lägger en maskinentreprenör 89 000 kronor på brottsförebyggande åtgärder. Det är en kraftig ökning från året innan då entreprenörerna i snitt satsade 31 000 kronor per företag på detta (enligt ME:s stöldrapport).

– Vi ser att våra medlemsföretag tar stölderna på allt större allvar och faktiskt också agerar för att få stopp på det. ME har också uppmanat medlemsföretaget att vara noga med att anmäla brott och att i så hög grad som möjligt förebygga det samma, säger Anders Robertsson, vd för ME.

När det gäller stölder av maskiner är ME:s medlemsföretag noga med att anmäla. Här svarar samtliga medlemsföretag att stölder av maskiner är polisanmälda. Enligt stöldrapporten har åtta procent av företagen utsatts för stöld av maskin. Maskinstölder är också något som just nu ökar.

Mellan den 1 januari och 30 juni har 111 entreprenadmaskiner efterlysts. Detta är en ökning med 102 procent jämfört med samma period året innan. Av de efterlysta maskinerna är 95 procent fortfarande borta. Det visar den senaste kvartalsstatistiken över entreprenadmaskiner och traktorer som Larmtjänst redovisar.

– Det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa och vi befarade tidigt att stölderna av maskiner skulle fortsätta under 2023, något som vi nu ser stämmer, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Larmtjänst räknar nu med att maskinstölder kommer att fortsätta öka även under nästa år. Det finns flera förklaringar till detta, men Larmtjänsts experter på området menar att kriget i Ukraina bidrar. Efterfrågan på maskiner är stor både i Ryssland och Ukraina på grund av kriget. Det är inte bara i Sverige maskinstölderna ökar, Larmtjänst kan se via sina internationella kontakter att det är ett problem i en rad länder i Europa, och tydligt är att de flesta stulna maskiner på den ena eller andra vägen hamnar i Östeuropa. Precis som tidigare ligger det organiserad brottslighet och inresta ligor bakom stölderna i de flesta fall.

Dieselstölder är också ett fortsatt problem. Enligt ME:s stöldrapport har en stor majoritet, 85 procent, blivit bestulna på drivmedel. I genomsnitt har de som blivit bestulna utsatts 6,4 gånger under 2022. Färre än hälften (49 procent) av entreprenörerna anmäler dock dieselstölder. I stort sett upplever alla företag att det inte är lönt att anmäla, eftersom utredningarna bara läggs ner. Företagen uppger att de upplever att det är krångligt och tar tid att anmäla, samt att de inte vet hur mycket som stals.

Att polisanmälningarna känns meningslösa är självklart inte bra. Det gör att den officiella statistiken från Brottssamordningen i polisregion Syd blir missvisande. Under juni och juli anmäldes 195 stölder av diesel ur fordonstank inklusive entreprenadfordon. Antalet är en minskning sedan en topp under sep-nov 2022. Stölderna – det vill säga anmälningarna – uppvisar en nedåtgående trend från april 2023. Men ökade igen i september (305 anmälningar).

– Ett företag som drabbas av stöld förlorar i snitt 163 000 kronor samt vidtar åtgärder för att minska risken för stölder motsvarande i genomsnitt 89 000 kronor. Det innebär att företaget har en genomsnittlig kostnad på totalt 253 000 kronor. 2021 var den genomsnittliga kostnaden 157 000 kr vilket motsvarar en ökning med 61 procent. Det är inte rimligt. Polisen borde kunna göra mer här, säger ME:s vd Anders Robertsson.

Text: Micael Appelgren

ME:s Stöldrapport:

Undersökningen, utförd av Navet Analytics genomfördes under slutet av augusti 2023. Totalt intervjuades 302 medlemsföretag varav 150 hade drabbats av stöld. De som hade drabbats av stöld fick fördjupande frågor om stöldernas omfattning, samarbetet med polisen samt brottsförebyggande åtgärder. De intervjuade företagen kommer till lika stor del från Maskinentreprenörernas fyra regioner.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer