maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Maskinstölder äter upp vinster och höjer kostnader

Antalet stölder av entreprenadmaskiner och redskap är fortsatt många i Sverige. Stölderna ökade till och med förra året. Både entreprenörer och försäkringsbolag drabbas.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fredrik Lindstedt är före detta polis, men nu utredningsinspektör på Larmtjänst och med ansvar för entreprenadmaskiner. Foto: Micael Appelgren

Sedan augusti förra året har Tullverket fått befogenheter att ingripa ifall myndig-heten misstänker att någon försöker föra ut stöldgods ur landet. Det är ett steg i rätt riktning, men än så länge saknas resurser att aktivt kontrollera transporter ut ur landet. Lagstiftningen uppfattas av flera därför som tandlös.

– Lagen är bra, och vi har en viktig samverkan med Tullverket. Men man ska komma ihåg att detta inte är deras huvudsyssla och det finns ännu inte mer resurser än tidigare för det arbetet. Det är också svårt att lyckas då de kriminella nätverk som verkar inom detta område ofta slår till nattetid och sedan snabbt transporterar stöldgodset ut ur landet innan ägaren kanske ens har observerat stölden. Och då är maskinen så att säga inte anmäld stulen när den till exempel rullar på en färja, säger Fredrik Lindstedt, som är utredningsinspektör på Larmtjänst och ansvarar för området entreprenadmaskiner.

Men det har visat sig på senare år att det är långt ifrån alla maskiner som lämnar landet. En inte oväsentlig del stannar kvar i Sverige och då och då hittas dessa i någon verksamhet på en byggarbetsplats. Detta riskerar att leda till ytterligare ekonomisk skada för landets maskinentreprenörer. Förutom att maskinen måste ersättas, och kostnader för stillestånd hanteras, riskerar maskinen dyka upp på marknaden och skapa osund konkurrens.

– De här stulna maskinerna brukar ju dyka upp hos företag som är oseriösa på fler än ett sätt. Det är i regel de företag som även fuskar med personal och ekonomi. Och för seriösa entreprenörer är det ju såklart svårt att konkurrera med dessa som inte har samma kostnader och därmed kan gå ut med lägre pris på jobben, säger Lindstedt.

Kostnader för stölderna drabbar även försäkringsbolagen. Det är därför Larmtjänst, som nu har 60 år på nacken, har kommit till. Utredarna här, som oftast har en bakgrund från polisen, spanar, spårar och utreder stölder för att kunna återfå så många maskiner som möjligt.

– När vi hittar en maskin så är det sällan den går tillbaka till ägaren. Då har redan försäkringsbolaget tagit hand om detta. Vi tar in maskinen för att sälja den vidare på marknaden och minska försäkringsbolagens kostnader för stölderna. Mellan tummen och pekfingret har försäkringsbolagen skadekostnader på 60 miljoner om året för detta, säger Fredrik Lindstedt.

Det är dock tyvärr inte många maskiner som påträffas efter stölderna. Under 2021 har 204 entreprenadmaskiner och redskap blivit efterlysta. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med 2020 då 199 efterlystes. Av de 204 efterlysta enheterna har enbart 29 återfunnits under året. Det innebär att 86 procent, fortfarande är borta.

– Det är bekymmersamt att så lite av godset anträffas. När det gäller oregistrerat gods är troligtvis förklaringen att mycket av godset saknar märkning och därmed försvårar chansen till återfinnande eftersom man inte kan identifiera maskinen eller verktyget, säger Fredrik Lindstedt.  

De vanligaste maskintyperna som stjäls är grävmaskin och hjullastare. Eftersom Volvo är marknadsledande i Sverige är det följaktligen också flest Volvo som stjäls. Men även Caterpillar och Bobcat finns upptagna på mängdlistan.

För att få ner antalet stölder måste många aktörer samverka och samarbeta. Inte bara polis, tullen och Larmtjänst. Även maskinentreprenörer behöver bli bättre, tycker Fredrik Lindstedt.

– Man måste anmäla stölden, och anmäla den korrekt. Det är a och o, annars har vi ingen chans att spåra den. Det finns vissa som slarvar med att ta med chassinummer och annan fakta vid anmälan. Startskydd och spårsändare är alltid bra. Viktigt också att alltid vara noga med att själv ta in dokumentation och kvitto när man köper en maskin.

Att slarva med dokumentation och kvitto vid köp av maskin kan öka kostnader för ett entreprenadbolag ytterligare. Eller leda till ännu värre problem.

– Det är nämligen så att polisen kan och ska beslagta en maskin om den är stulen. Spelar ingen roll om entreprenören hävdar att han har köpt den i god tro. Och då är maskinen borta, någon ersättning utbetalas inte. Dessutom ska man veta att det räcker med att en domstol anser att köparen borde ha förstått att maskinen var stulen för att riskera fängelse. Så detta är mycket viktigt, säger Fredrik Lindstedt.

Text:

Stulna maskiner

Av 204 efterlysta maskiner/redskap har enbart 29 återfunnits under året. Det innebär att 175 stycken eller 86 procent, fortfarande är borta. Flest efterlysta maskiner är stulna i Stockholm. Volvo är vanligast bland de stulna maskinerna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer