maskinentreprenoren logo

Byggstölderna fortsätter öka – över 5 000 anmälda i fjol

Antalet stölder från svenska byggarbetsplatser har fortsatt att öka under fjolåret till över 5 200. Det är en ökning med drygt 500 jämfört med 2022.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Antalet stölder på svenska byggarbetsplatser har ökat de senaste åren och förra året anmäldes drygt 5 200 inbrottsstölder. Foto: Shutterstock

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, verktyg, ställningar med mera från svenska byggarbetsplatser är ett ökande problem under de senaste 15 åren. Utvecklingen kulminerade 2020 med 5 835 anmälda stölder, för att sedan minska till 4 514 under 2021.

Åren efter pandemin har antalet inbrottsstölder på byggarbetsplatser återigen ökat och landade under 2023 på totalt 5 253 inbrottsstölder från svenska byggarbetsplatser. Det är en ökning med drygt 500 jämfört med 2022, då 4 707 anmäldes. 

– Åtgärderna som gjorts för att komma till rätta med stöldligor har inte givit tillräckliga resultat, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att möjliggöra en effektivare bekämpning av utförsel av stöldgods. Den som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet föreslås kunna dömas för brottet utförselhäleri. Tulltjänstemän ska även ges ökade befogenheter att kroppsvisitera och undersöka fordon i gränsnära områden. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer