maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Arbetsmiljöverket inspekterar lastning och lossning

Arbetsmiljöverket konstaterar att bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Därför startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats vid byggarbetsplatser.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Målet är en arbetsplats där alla är medvetna om risker och har kunskap och vilja att minska dessa. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Lena Bergström Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen. Foto: Arbetsmiljöverket/Eric Eskilsson.

Under åren 2010-2020 inträffade 59 dödsolyckor vid lastning och lossning. Vanliga händelser vid dessa olyckor var att personer blev klämda, att det förekom fallande föremål, att lyftanordningen välte eller att det blev ett brott i lyftanordningen och fall från lastbilen.

Inspektionerna som Arbetsmiljöverket nu ska göra ska bidra till en ökad efterlevnad av relevanta arbetsmiljöregler riktade till de som utifrån sin roll kan skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatsen.

– Målet är en arbetsplats där alla är medvetna om risker och har kunskap och vilja att minska dessa. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Lena Bergström Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen.

Sammanlagt planeras närmare 800 inspektioner under 2023. Inspektionerna riktas mot de roller som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser inom byggarbetsplatser samt säkra transportvägar till dessa – i huvudsak byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare.

– Byggarbetsplatser är tillfälliga och rörliga arbetsplatser där förutsättningarna är nya eller förändrade. Ofta är det också flera arbetsgivare som ska utföra arbetet på samma plats. Då behöver alla på byggarbetsplatsen ta ansvar för att jobba säkrare och för att nå en god säkerhetskultur, inte minst kring moment där risken för olyckor är högre, säger Lena Bergström Eriksson och förtydligar:

– Det handlar om de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har till säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Både bygg- och transportbranschen är olycksdrabbade branscher där ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur kan göra stor skillnad.

Text: Micael Appelgren

Arbetsmiljöverkets inspektioner

Inspektionerna ingår i aktiviteten ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn” och är en fortsättning på en redan pågående inspektionsinsats. Sedan hösten 2022 inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsgivare vars medarbetare kör gods till byggarbetsplatser.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer