maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Arbetsmiljöverket inspekterar maskinentreprenörer

Arbetsmiljöverket har i sin statistik...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Arbetsmiljöverket har i sin statistik kunnat konstatera att de näringsgrenar som drabbats värst av dödsolyckor under 2014 – 2017 är byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt transport och magasinering.Under 2020 kommer Arbetsmiljöverket (AV) att lägga fokus på inspektionsinsatser inom tillverkning och bygg. Bland annat där det finns maskinentreprenörer. För byggbranschen räknar AV med att göra 900 inspektioner under år 2020.Inspektionerna ingår i projektet Nollvision 2020 där flera branscher ingår, och inspektionerna har redan börjat. När det gäller arbetsfordon och andra mobila maskiner handlar det om de som ”rör sig inom inhägnat område”, som projektledningen på AV uttrycker det. Däremot är inte krossverksamhet i fokus.AV ska bland annat kontrollera att arbetsgivare använder systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga olycksfall. Förväntad effekt är att brister och risker undanröjs så att olycksantalet minskar. Arbetsmiljöverket skriver också att bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade, och att ”branschen inte kommit till rätta med problemen trots flerårigt fokus”.Brister i arbetsmiljön kan leda till sanktionsavgifter (böter är avskaffat). Sanktionsavgiften anpassas till företagets storlek.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer