maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Arkitekter och konsulter räknar med tuffa tider

Avmattningen i innovationssektorn fortsätter. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen spår en minskad orderingång det närmaste halvåret.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen. Foto: Innovationsföretagen/Pressbild

- Arkitekt- och teknikkonsultföretagens låga förväntningar på orderläget beror till stor del på den fortsatt negativa utvecklingen inom bostadssektorn. En utveckling som väntas fortsätta nedåt under kommande halvår. Den osäkra ekonomiska situationen, både på nationell och internationell nivå, påverkar beslut om nya investeringar och utvecklingsprojekt. Det bidrar till att många projekt pausas, särskilt inom byggsektorn, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret. Det innebär att andelen företag som väntar sig en minskad orderingång är större än de som väntar sig en ökad. Arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt.

- Drygt hälften av arkitektföretagen uppger att de har behövt minska sin personalstyrka det senaste halvåret vilket är en betydligt större andel än väntat. Det här är en oroande utveckling som tyvärr väntas fortsätta. Framöver väntas ytterligare nedskärningar i branschen då en dryg femtedel av arkitektföretagen uppger att de behöver säga upp medarbetare kommande halvår, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert Innovationsföretagen.

Nu väntas en skarp nedgång i orderingången även för teknikkonsultföretagen, 45 procent av företagen väntar sig ett minskat orderläge. Nedgången bland dessa företag hänger precis som för arkitektföretagen framför allt ihop med minskad efterfrågan från bostadssektorn. Nära 70 procent av teknikkonsultföretagen och drygt 50 procent av arkitektföretagen väntar sig en minskad orderingång från bostadsbyggandet. Även efterfrågan inom övriga delar av byggsektorn väntas minska kommande halvår.

- Den minskade efterfrågan från bostadssektorn har en stor negativ inverkan på många av våra medlemsföretag och att nedgången nu har spridit sig även till teknikkonsultföretagen är oroande och kan vara ett tecken på att byggkrisen kommer dra ut på tiden, säger Elin Lydahl.

Text: Micael Appelgren

Om Investeringssignalen

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industri- och techkonsultföretag. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2023-08-14 till 2023-08-30 och drygt 160 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 15 300 medarbetare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer