maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Minst tio miljoner ton att spara med återvinning av schaktmassor

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Återvinningsindustrierna tagit fram en rapport om återvinning av schaktmassor. Rapporten visat att Sverige kan spara minst tio miljoner ton naturresurser på återvinning.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Genom att minska deponeringen av schaktmassor med hälften och istället återvinna kan Sverige spara 10 000 ton koldioxidutsläpp varje år, enligt IVL. Foto: Jan-Olov Sundqvist/IVL

Årligen utvinns 101 miljoner ton jungfruliga material i Sverige. Upp till hälften av denna mängd skulle kunna ersättas med återvunnen ballast från schaktmassor, enligt rapporten.

Rapporten visar att det är stor skillnad i klimatpåverkan på när schaktmassorna ersätter ett annat material - och när de inte gör det. Deponering är det scenario som ger högst utsläpp av klimatgaser. I Sverige deponeras runt fyra miljoner ton jordmassor varje år.

– Att få till en mer cirkulär hantering av schaktmassor är främst relevant ur ett resursbesparande perspektiv, eftersom det minskar deponeringen och behovet av att utvinna nya material, säger Jurate Miliute-Plepiene, avfallsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att minska deponeringen med hälften och istället återvinna kan Sverige spara 10 000 ton koldioxidutsläpp varje år och dessutom minska ingreppen i naturen.

– Genom att använda de schaktmassor som redan är i omlopp i samhället minskar vi trycket på miljön. Det blir mindre ingrepp i landskapet och minskar riskerna för till exempel grundvattentillgångar, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer