maskinentreprenoren logo

Juridik

AI kan hjälpa till med branschens juridiska problem

Artificiell intelligens (AI) kan spela en betydande roll inom juridiska aspekter i entreprenadbranschen. Här redovisar AI själv vad den kan hjälpa till med.

writer image
ChatGPT och Micael Appelgren 

Lästid:  0 min

article
article Med hjälp av Artificiell intelligens kan juridiska risker minskas och precisionen ökas inom entreprenadavtal. Foto: Linn Posse

Jurister runt om i landet har börjat experimentera med hur AI kan effektivisera och underlätta arbetet. Jurister är en av de yrkeskårer som anses kunna dra stor nytta av AI. Även andra intresserade. 

Tidningen Maskinentreprenören bad AI ChatGPT att själv berätta, och som avslutning kommenterar Advokat Carl Johan Törnros på Terra Advokat hur han anser att AI klarade uppdraget.

ChatGPT levererar denna text när vi frågar hur AI kan hjälpa till att lösa problem som har med entreprenadjuridik att göra:

”AI kan användas för att automatisera skapandet och granskningen av olika juridiska dokument, såsom entreprenadavtal, underleverantörsavtal och förändringsorder. Det sparar tid och minskar risken för mänskliga fel.”

Rättslig forskning, anses också vara ett område. Och ChatGPT skriver:

”AI-baserade verktyg kan snabbt och effektivt analysera stora mängder juridiskt material för att stödja advokater och jurister i att förbereda sig för rättegångar eller för att få en bättre förståelse av rättsliga frågor som är relevanta för entreprenadprojekt”.

Enligt ChatGPT kan AI också analysera och utvärdera olika riskfaktorer i samband med entreprenadavtal och projekt. Genom att identifiera potentiella risker tidigt kan företag vidta åtgärder för att minimera dessa risker och undvika framtida juridiska komplikationer.

Men AI kan också stödja förhandlingar genom att analysera historiska data och tidigare förhandlingar för att ge insikter om optimala avtalsvillkor. Det kan också hjälpa till att skapa simuleringar för att förutsäga utfallet av olika förhandlingsstrategier.

Existerande AI-verktyg kan också övervaka och uppdatera företag om eventuella förändringar i lagstiftning och regelverk som kan påverka deras verksamhet. Det hjälper företag att hålla sig i linje med de senaste juridiska kraven.

För att underlätta tvistlösning kan AI användas för att analysera tidigare rättsfall och domar för att ge insikter om hur liknande tvister har avgjorts tidigare. Detta kan vara värdefullt under förhandlingar och rättegångar.

Men det finns mer. Genom att använda maskininlärning kan AI snabbt och noggrant analysera stora mängder kontraktstexter för att extrahera relevant information och identifiera potentiella risker eller överensstämmelseproblem.

Genom att automatisera vissa uppgifter, som dokumenthantering och rutinmässig juridisk forskning, kan AI frigöra tid för jurister att fokusera på mer komplexa och strategiska uppgifter. ChatGPT lägger dock till denna brasklapp: ”Det är viktigt att notera att AI inte ersätter mänskliga jurister och rådgivare, men det kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att förbättra effektiviteten, minska risker och öka precisionen inom entreprenadbranschen”.

Vi frågar också vad ChatGPT kan om de standardavtal som finns inom entreprenadjuridiken?

”Ja, jag har kunskap om några vanliga standardavtal inom entreprenadjuridiken. Standardavtal är utformade för att ge en gemensam grund och förståelse mellan olika parter i en entreprenadtransaktion. Här är några exempel på sådana standardavtal:

AB 04 och ABT 06:

AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är två vanliga standardavtal i Sverige. De används för bygg- och entreprenadprojekt och reglerar olika aspekter av entreprenadavtal, inklusive arbetsomfattning, ansvar, och betalningsvillkor.

AB 18 och ABT 18:

AB 18 och ABT 18 är uppdateringar av AB 04 och ABT 06. Dessa standardavtal används för att reglera entreprenadavtal i Sverige och tar hänsyn till förändringar i lagstiftningen och branschpraxis.”

– Vilka är de lokala lagarna som avses? (se faktaruta till vänster) Undrar Carl Johan Törnros när han granskar vad Chat-GPT skrivit.

Sannolikt har ChatGPT även räknat in utländska standardavtal.

– Jag tog några urklipp och texten innehåller ju en del mer eller mindre allvarliga felaktigheter. Men så fort det är mer allmänt hållen information så kan jag skriva under på den, säger Törnros, som menar att texten stämmer i generella drag och AI kommer naturligtvis att bli ett viktigt hjälpmedel och kommer säkerligen att bidra till mindre tvister parterna emellan, bättre avtal och skapa mer förutsägbarhet. Så i generella drag så håller jag absolut med att detta blir ett användbart verktyg.

Text: ChatGPT och Micael Appelgren 

Faktaruta enligt Chat GPT

Det är viktigt att notera att användningen av standardavtal kan variera beroende på lokala lagar och praxis. Dessutom kan det finnas specialiserade standardavtal för olika typer av entreprenadprojekt, som till exempel för totalentreprenader, konsultentreprenader eller underentreprenader. För att få specifik information om standardavtal som används i en viss region eller för ett specifikt projekt, är det bäst att konsultera juridiska experter eller organisationer inom entreprenadjuridiken i den aktuella regionen.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer