maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Återvunnen betong lika bra som ballast

Svensk forskning visar nu att...

Lästid

0 min
Dela

Svensk forskning visar nu att det går att ta ersätta ballasten i betong med återvunnen betong och få en slutprodukt som håller samma klass som konventionell betong.– I Sverige värderas betongavfall lågt, det hamnar helt enkelt som fyllnadsmassa vid vägbyggen eller vid anläggning av deponiplatser. Genom att i stället använda betongavfallet som ballast i ny betong ökar den tekniska livslängden på materialet. Och det ökar dess värde, förklarar Madumita Sadagopan, forskare på Högskolan i Borås, som ligger bakom studien.Hon har dragit slutsatsen att återvunnen betong lämpar sig bra som ballast i bärande betong som används inomhus och konstaterar även i studien att delar av cementen kan bytas ut mot masugnsslagg från stålproduktion för att klimatoptimera betongen samt att mekanisk bearbetning av krossad betong kan förbättra kvaliteten.– Dessutom fann vi att återvunnen betong som ballast skiljer sig från jungfruligt material när det gäller egenskapen att absorbera vatten. Standardmetoden justerades för att möjliggöra mätning av vattenabsorption i krossad betong och resulterade i en robust metod som används för att anpassa recept och uppnå lämplig arbetbarhet i betongen.Nu hoppas Madumita Sadagopan att industrin ska få upp ögonen för och se möjligheterna med betongåtervinning och att den ska kunna överföras till industriell skala.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy