maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Attefall får nytt husbyggsuppdrag

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har beslutat att tillsätta Stefan Attefall som egnahemskommissionär för att öka småhusbyggandet. Syftet är att verka för en ny egnahemsrörelse och att långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen av bostäder.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Stefan Attefall blir egnahemskommissionär för att öka småhusbyggandet. Syftet är att verka för en ny egnahemsrörelse och att långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen av bostäder. Foto: Micael Appelgren

– Uppdraget handlar dels om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att öka småhusbyggandet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I uppdraget ingår att dels klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att de parter som bedöms ha möjlighet att bidra till ett ökat småhusbyggande ska göra det.

Bokstavsutredaren, som kallas egnahemskommissionär, ska bland annat genom kontakter med kommuner, byggaktörer, mäklare och banker fördjupa kunskaperna om vad som är gränssättande för byggandet av småhus i Sverige i dag och hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Egnahemskommissionären ska också sammanföra relevanta aktörer – kommuner, markägare, byggherrar och finansiärer - och bidra till att finna avtalslösningar som gör att ett byggande av småhus kommer till stånd. Det ingår också att i dialog med kommuner och byggaktörer verka för anläggandet av nya så kallade trädgårdsstäder.

Uppdraget börjar den 1 maj 2024 och ska delredovisas senast den 15 november 2024 och slutredovisas den 15 januari 2027.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer