maskinentreprenoren logo

Storsatsning på enskilda avlopp i Umeå

Under fyra år ska Umeå kommun genomföra omfattande insatser för att alla enskilda avlopp i kommunen ska klara kraven på rening. Målsättningen är alla enskilda avlopp i kommunen 2027 ska uppfylla miljöbalkens reningskrav.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Miljöinspektörer från Umeå kommun gör tillsyn av ett enskilt avlopp för att kontrollera funktionerna i avloppsanläggningen. Foto: Umeå kommun

Av Umeå kommuns cirka 7 300 små avlopp finns det uppskattningsvis runt 5 700 små avloppsanläggningar som kan ha en bristfällig rening och därför är en möjlig risk att orsaka fara för människors hälsa och miljö.

Nu har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om en handlingsplan för hur information, tillsyn och ansökningar om åtgärder ska hanteras för att klara målet till 2027. Det innebär bland annan ett behov av fler miljöinspektörer.

– Det är i sig inget nytt att vi gör tillsyn på små avlopp. Det som är nytt här är omfattningen och det kräver att vi tillför personalresurser, säger Andreas Sjögren (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Arbetet pågår under fyra år med start hösten 2023. Tillsynen kommer att göras område för område. Den inleds med att kommunens miljöinspektörer skickar ut informationsbrev och inbjudan till informationsmöte till alla med eget avlopp i området. Vilka områden man börjar med beror på faktorer som ekologisk status, total belastning och hälsoskyddsaspekter.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer