maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Avancerat markjobb vid nytt skolbygge

Peab har fått uppdraget att bygga Norra Hallsås skola i Lerum. Svårt markjobb ingår. Beställare är Lerums kommun.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article För att bevara den biologiska mångfalden kommer en groddjursdamm att finnas i anslutning till skolans område samt en undergång för groddjuren. På skolgården ska det skapas skyfallslösningar som binder ihop området med närliggande Säveån. Detta kommer att göras i form av bland annat en större damm samt anpassningar i naturen och på skolgården för att området ska klara av att hantera större vattenmängder vid skyfall. Foto: Peab/Pressbild

Peab ska bygga en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Förutom skolan ingår det även i Peabs uppdrag att anlägga en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Lerum. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga både skolor och infrastruktur och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

Skolan är utformad för att kunna bevara den natur som finns i området med målet att i största möjliga mån ha kvar den naturliga topografin och vegetationen. För att bevara den biologiska mångfalden kommer en groddjursdamm att finnas i anslutning till skolans område samt en undergång för groddjuren. På skolgården ska det skapas skyfallslösningar som binder ihop området med närliggande Säveån. Detta kommer att göras i form av bland annat en större damm samt anpassningar i naturen och på skolgården för att området ska klara av att hantera större vattenmängder vid skyfall.

Uppdraget är en totalentreprenad i strategisk partnering med omgående byggstart. Projektet väntas stå färdigt till sommaren 2027.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer