maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Avtalsrörelsen för maskinentreprenörer rivstartar

De stora avtalen mellan ME-företagen, Byggföretagen och facken löper ut. Nu har avtalsrörelsen rivstartat med yrkanden där parterna står långt ifrån varandra. Maskinentreprenörerna och Byggnads har nu växlat yrkanden. Detta är startskottet på avtalsrörelsen där ME ska tröska igenom fem olika kollektivavtal med olika parter.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Parterna står inför utmaningen att utveckla kollektivavtalet så att det stärker företagens konkurrenskraft, tryggar sysselsättningen för dagens medarbetare och underlättar rekryteringen av företagens nya medarbetare, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna. Foto: Micael Appelgren

Läget inför avtalsrörelsen är inte optimalt för någon av parterna. Samtidigt som byggkonjunkturen viker och ME:s medlemsföretag dras med ökade kostnader över hela fältet, har också inflationen lagt sig som en blöt filt över medarbetarnas köpkraft. Den fackliga samordningen på LO-sidan har kommit fram till att 4,4 procent är ett rimligt krav. Det är en bit ifrån vad ME och Byggföretagen anser att rimligt i den situation svensk ekonomi just nu befinner sig i.

– Parterna står inför utmaningen att utveckla kollektivavtalet så att det stärker företagens konkurrenskraft, tryggar sysselsättningen för dagens medarbetare och underlättar rekryteringen av företagens nya medarbetare, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

ME vill lägga fokus på en rad viktiga områden och i de yrkanden som lämnades till Byggnads fanns det ett antal viktiga poster:

1. Individuell lönedifferentiering ska tillåtas upp och inkludera samtliga yrkeskategorier på avtalsområdet.

2. Maskinentreprenörernas medlemmar ska få bedriva uthyrningsverksamhet och att anlitande av bemanningsföretag ska tillåtas utan primärförhandling.

3. Moderniserade och verksamhetsanpassade regler om övertid, bör införas.

– Kollektivavtalet behöver bättre än idag spegla branschens behov av flexibilitet genom att kompletteras med fungerande regler för anlitande av externa aktörer - och en verksamhetsanpassad lönereglering, säger Claes Arenander.

Byggnads har yrkanden där man vill att maskinförarna ska närma sig yrkesgrupper i byggbranschen som ligger högre i lön. Byggnads anser att maskinförare inom avtalet har halkat efter:

– Utan kran- och maskinförarna stannar bygget och de är helt avgörande för att vi ska få nya broar, tunnlar och bostäder i Sverige. Det är självklart att de ska ha bättre arbetsmiljö och en rättvis lön, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin:

– De som kör stora tunga maskiner är skickliga yrkesmän- och kvinnor som ofta arbetar långa arbetspass, sena kvällar och nätter. Det är en grupp vi särskilt vill lyfta den här avtalsrörelsen genom att få bort orättvisorna och ge dem samma lön som resten av arbetslaget, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Byggföretagen som tidigare växlat yrkanden med Byggnads sätter ner foten rätt hårt i byggdammet:

- Bygg- och anläggningsbranschen befinner sig i ett bistert konjunkturläge. Vi ser redan att antalet varsel och konkurser ökar kraftigt. Parterna har det yttersta ansvaret för att trygga sysselsättningen och skydda branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Det kräver satsningar på ökad konkurrenskraft och att vi värnar märket, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Tonen mellan Byggföretagen och Byggnads är som vanligt mer uppskruvad än mellan ME och Byggnads. När byggbranschen växlade yrkanden höll också facket en ”manifestation” utanför Näringslivets Hus där man krävde hårdare ansträngningar för att stoppa arbetslivskriminalitet i byggbranschen.

Byggföretagen har bland annat ställt önskemål om förändrade möjligheter för arbetsgivaren att förlägga arbetstiden, som bättre speglar branschens behov. Det finns också problem med att det finns olika kollektivavtal för yrkesarbetare inom byggsektorn. På flera arbetsplatser utför en och samma arbetstagare arbetsuppgifter som faller in under olika kollektivavtal. Byggföretagen vill att parterna fullföljer en arbetsgrupp där berörda fackförbund och arbetsgivarorganisationer ingår - i syfte att skapa en tydligare linje för att undvika dubbla regelverk.

Både när det gäller ME och Byggföretagen kommer avtalsrörelsen handla om mer frihet för företagen att själva styra verksamheten efter den verklighet man verkar i.

- Ökad flexibilitet ökar individens möjlighet att träffa överenskommelser med arbetsgivaren. Byggföretagens ambition är att skapa förutsättningar för attraktiva kollektivavtal som gagnar både företag och medarbetare, säger Mats Åkerlind.

Text: Micael Appelgren

ME:s kollektivavtal

Maskinföraravtalet (MFA)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Torvavtalet (TA)

Tjänstemannaavtalet (TMA)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer