maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Både HVO och råoljan dyrare - igen

Bränsleleverantörer i Sverige har sedan nyårsafton fortsatt höja dieselpriset. Priserna på HVO100 höjs med 20 öre ytterligare och landar på 24,47 kronor litern. Den senaste höjningen slår igenom samtidigt som råoljepriset på världsmarknaden lyfter till de klart högre nivåer.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Preem meddelade i somras att det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visade resultaten från en studie.Nu ska en första anläggning på i storleksordningen 50 megawatt utredas för att kunna öka produktionen av biobränsle i Sverige. Foto: Preem

Men Sverige sticker ut prismässigt då vi just nu går fortare fram med reduktionsplikten (inblandning av biodiesel) än andra länder, och dessutom har samma skatt på biodrivmedel som för fossilt.

Enligt International Energy Agencys (IEA) senaste marknadsrapport om förnybara bränslen beräknas produktionen av biodrivmedel att fördubblas de kommande åren. Skälet är såklart ökad efterfrågan på marknaden, samt att allt fler länder nu kommer att öka sin reduktionsplikt. Här finns en klar risk att marknadspriset på HVO ökar ytterligare. Energimyndigheten i Sverige har fått i uppdrag att följa detta noga för att se hur ökad reduktionsplikt i Sverige påverkar näringslivet och resten av samhället.

Branschorganisationen Drivkraft Sverige har samlat en rad fakta runt reduktionsplikten som bör vara av intresse för maskinentreprenörer:

Så vad handlar reduktionsplikten om?

För att nå det svenska klimatmålet för 2030 med hjälp av hållbara biodrivmedel har regeringen från den 1 juli 2018 infört reduktionsplikt. Detta innebär att det blandas in hållbara biodrivmedel i bensin och diesel för att minska klimatpåverkan.

Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats, vilken fram till 2030 årligen justeras uppåt.

Reduktionsplikten är ett av riksdagen beslutat styrmedel för att nå det nationella målet om 70 procents minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030 i jämförelse med 2010.Reduktionsplikten har fastställt nivåer på reduktion i bensin och diesel fram till 2030, då reduktionsplikten är 66 procent för diesel. Kraven finns inskrivna i reduktionspliktslagen, SFS 2017:1201.

Hållbara biodrivmedel i reduktionsplikten beskattas på samma sätt som det fossila drivmedel som de ersätter då de är inblandade i bensin och diesel. I förslag till revideringen av EU:s energiskattedirektiv får de förnybara drivmedlen egna skattesatser vilket skulle möjliggöra olika skatt för biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten. Det finns ett förslag i Sverige till förändrat energiskattedirektiv som säger att man ska få skatta hållbara biodrivmedel efter energiinnehållet vilket ger möjlighet att sänka skatten på biodrivmedel.

Energi- och koldioxidskatt plus moms vid pump är i dag cirka 60 procent på bensin och cirka 45 procent på diesel.

En reduktionsplikt enligt ett krav i bränslekvalitetsdirektivet (FQD) gäller i hela EU och innebär en reduktionsplikt på 6 procent jämfört med om produkterna varit fossila. Vissa länder har också egna nationella reduktionsplikter medan andra har volyminblandningskrav eller kvotplikter på energibas. Sverige har en egen som är väsentligt högre ambitioner än övriga länder i Europa.

Alla biodrivmedel har i dag, och under överskådlig framtid, ett högre pris än fossila drivmedel eftersom tillgången är begränsad samt mer kostsam att producera. Den ökade inblandningen av hållbara biodrivmedel påverkar därför priset vid pump. Eftersom fler länder i Europa skärper sina klimatmål, ökar även efterfrågan på biodrivmedel.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer