maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bankerna vill stoppa fuskbyggarna

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna - inför bankgemensamma särskilda villkor för att låna ut pengar till byggföretag och byggherrar. Detta för att försvåra för de kriminella aktörerna i byggbranschen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Hållbar byggbransch drivs via bolaget Bankinfrastruktur i Sverige AB. Initiativet grundades av SEB, med flera banker. Fler banker och kreditinstitut kan komma att ansluta sig. Foto: Pressfoto/SEB

För att komma till rätta med de problem som finns i byggbranschen menar bankerna att det krävs riktade insatser från myndighetshåll och samarbete över branscher. Missförhållandena drabbar seriösa aktörer, konsumenter och samhället i stort genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden.

– Nu tar bankerna, i samarbete med fastighets- och byggbranschen, ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

Hållbar byggbransch drivs via bolaget Bankinfrastruktur i Sverige AB. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut kan komma att ansluta sig.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

De nya kraven innebär att beställare och byggbolag måste ha nödvändiga kontroll- och uppföljningssystem över de leverantörer som tillåts bedriva verksamhet på en byggarbetsplats.

Det nya regelverket med skärpta kontroller kommer att gälla från 27 november.

- Vi tar nu fram vägledning, rutiner och verktyg som underlättar för Byggföretagens medlemsföretag att uppfylla villkor och krav i bankinitiativet. Samtidigt kommer vi tillsammans med bankerna och Byggherrarna att följa utvecklingen under implementeringsperioden, för att se vilka justeringar som eventuellt behöver göras, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer