maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Bättre än väntat för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet i Sverige har gått...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-12-17

Lästid

0 min
Dela

Bostadsbyggandet i Sverige har gått bättre än väntat. Enligt Boverkets nya prognos som presenteras idag förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.Totalt sett ökade bostadsbyggandet med åtta procent i årstakt från årsskiftet till tredje kvartalet i år. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett. I år ökar antalet påbörjade bostäder främst bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Man konstaterar också att i åtta av de tio regionerna med störst behov byggs bostäder i en takt som svarar mot den förväntade befolkningsökningen.– Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020 – 2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Det ser olika ut i landet i hur mycket och vad som behöver byggas, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy