maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bättre tryck och mer jobb för anläggare

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet ökade i februari med 3,4 enheter till 94,7. Stämningsläget bland husbyggarna var närmast oförändrat medan det bland anläggningsbyggarna ljusnade betydligt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Företagen inom husbyggnad förväntar sig en minskad personalstyrka de kommande tre månaderna medan företagen inom anläggningsverksamhet förväntar sig en ökad personalstyrka. Foto: Ryno Quantz

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar fortsatt om ett minskat byggande de senaste tre månaderna och det i betydligt större utsträckning än normalt. Även här skiljer det sig åt mellan husbyggarna och anläggningsbyggarna, varav de sistnämnda har blivit mycket mindre negativa. Byggföretagens förväntningar på byggandet under de kommande tre månaderna är inte alls lika pessimistiska som i januari. Inom anläggningsbyggnad förväntar man sig till och med ett ökat byggande för första gången sedan september 2023, dessförinnan var det i juni 2022.

Byggföretagen rapporterar i mindre utsträckning än i januari om minskade orderstockar de senaste tre månaderna. Bland anläggningsbyggarna uppges orderstockarna dessutom ha ökat. Byggföretagens förväntningar på utvecklingen av orderstocken på tre månaders sikt fortsätter att stiga och pekar på en oförändrad orderstock de kommande tre månaderna.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Företagen inom husbyggnad förväntar sig en minskad personalstyrka de kommande tre månaderna medan företagen inom anläggningsverksamhet förväntar sig en ökad personalstyrka. Otillräcklig efterfrågan uppges fortsatt vara den faktor som majoriteten, 68 procent, av byggföretagen anser begränsar byggandet.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer