maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bellman Group fick upp farten efter nyår

Bellman Group fick en bra start på 2024 med både omsättnings- och resultatöking. Verksamheten har i begränsad utsträckning påverkats av den höga inflationen och de höga räntorna, menar företaget.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Norrvidinge - en del av Bellman Group fick upp farten första kvartalet 2024 Foto: Bellman Group/Pressbild

Bellman Group ser en fortsatt satsning på stora infrastruktur- och industriprojekt i landets tillväxtregioner, inte minst i Västsverige och i Norrland, vilket ger stabilitet, enligt bolaget.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 17,3 procent, varav 11,6 procent var organisk tillväxt. Ökningen var hänförlig till affärsområde Nord, Syd och Väst främst som ett resultat av två stora industriprojekt i Nord och i Väst där flera dotterbolag inom koncernen är verksamma, samt två förvärv i Syd under andra halvåret 2023.

Resultatförbättringen var främst hänförlig till affärsområde Nord och Syd, medan Väst inte kunde påvisa en tillfredsställande lönsamhet som ett resultat av "tillfällig ineffektivitet i produktionen", som det står i ett pressmeddelande. Detta ska nu vara åtgärdat.

- Bellman Group har sammantaget en stabil verksamhet och drar nytta av koncernens helhetserbjudande och geografiska spridning. Vi är huvudsakligen involverade i långa infrastrukturprojekt som ger stabila intäkter över tid. Jag är mycket nöjd med att koncernens dotterbolag samarbetar i allt fler projekt, vilket ger goda resultat. Detta visar att koncernens strategi fungerar väl, säger vd Magnus Persson.

Text: Micael Appelgren

Bellman Group - kvartal 1.

• Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 17,3 procent varav 11,6 procent var organisk tillväxt.

• EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 16,6 procent där 13,2 procent var organisk tillväxt.

• Affärsområde Nord och Syd bidrog med väsentligt förbättrad omsättning och resultat.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var lägre än förväntat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer