maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bellman Group förvärvar SÅCAB

Bellman Group AB har idag...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Bellman Group AB har idag slutfört förvärv av SÅCAB Åkericentral AB (SÅCAB). SÅCAB förmedlar fordon och maskiner till alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt bedriver återvinningsverksamhet söder om Stockholm. Genom förvärvet utökar Bellman Group sin kapacitet i Stockholmsregionen, samt får tillgång till en egen återvinningsanläggning vilket är strategiskt viktigt.Bellman Group förvärvar samtliga aktier i SÅCAB Åkericentral AB och indirekt dess dotterbolag. Köpeskillingen uppgår till 77 mkr kontant.SÅCAB verkar i huvudsak i Storstockholm och förfogar över ca 100 enheter bestående av entreprenadmaskiner och lastbilar. Företaget äger en återvinningsanläggning som tar emot och hanterar inerta (rena) schaktmassor som kan återvinnas i andra projekt. Bokslutet för 2019 är ännu ej reviderat, men nettoomsättningen för 2019 beräknas uppgå till cirka 185 mkr och bolaget har uppvisat en god lönsamhet de senaste åren.– Infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen fortsätter och genom förvärvet av SÅCAB kan vi tillgodose våra kunders stora behov av transport och schakt i området. Dessutom gör återvinningsanläggningen vid Fors Trafikplats att vi kan korta transporter med massor från och till projektplatserna, vilket både är lönsamt och miljövänligt, säger Håkan Lind, VD Bellman Group AB.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer