maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bellman Group rider på norrlandsvågen

Bellman Group rapporterar ett stabilt kvartal, trots konjunkturläget. Men koncernen är huvudsakligen verksam inom infrastrukturjobb och drabbas mindre av den starka nedgången i bostadsbyggande.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Bellman Group hänger med bra i lågkonjunkturen, främst på grund av bra fart på jobben i norra Sverige, och att bolaget fokuserar på infrastrukturprojekt. Foto: ME

Omsättningen för Bellman Group ökade med 9 procent i kvartalet som gick, främst hänförligt till bolagen Holmgrens och Öhmans i gruppen. Affärsområde Nord ökade sin försäljning väsentligt, framför allt som ett resultat av större infrastrukturprojekt, medan övriga affärsområden noterade en mindre försäljningsminskning, delvis relaterat till en generell nedgång i markanden och som också lett till framflyttade projekt. Verksamhetens röresleresultat före skatter och räntor ökade med 2 procent i kvartalet, också här handlar det främst om affärsområde Nord.

Bellman Group har genom sin stora exponering mot infrastrukturprojekt kunnat öka omsättningen under året. Satsningen på att samordna dotterbolag i affärsområden och arbeta över bolagsgränserna fungerar uppenbarligen som det är tänkt. Bellman Group strävar också efter att vara med tidigt i projektens planeringsprocess för att bättre kunna förutse vilka resurser som behöver sättas in.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer