maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bellman Group tuffar på bra

Nettoomsättningen för Bellman Gropu ökade med 85 procent i första kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. Men marginalerna krymper i spåren av prisökningar i branschen.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fortsatt bra rull på grävjobben hos Bellman Group. Men marginalerna pressas av ökade kosntader. Foto: Bellman Group

Bellman Group har under första kvartalet upplevt hög efterfrågan, men den globala pandemin och kriget i Ukraina har resulterat i stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket resulterat i lägre marginaler. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades dock i kvartalet.

De pressade marginalerna förändrar dock inte bolagets strategi framåt: "Förvärvsstrategin ligger fast", skriver man i ett pressmeddelande. Och det är som tidigare fokus på "identifierade tillväxtregioner i Sverige".

- Vi lever i en orolig tid. En global pandemi har följts av krig i Ukraina med stora humanitära konsekvenser. Detta har förstärkt en redan pågående trend av stora prishöjningar på drivmedel och råvaror, samt försenade leveranser av material och produktionsutrustning. De långsiktiga konsekvenserna för Sveriges ekonomi är fortfarande inte möjliga att överblicka. Vi kan dock konstatera att året började bra med en fortsatt stark omsättningsökning och att organisationen har visat sig kunna hantera förändrade förutsättningar, säger Magnus Persson, vd för Bellman Group.

Men bolaget ser ändå redan att prisnivåerna pressar verksamheten:

- Vi naturligtvis inte opåverkade av det rådande läget, där bland annat stora kostnadsökningar har varit utmanande och försämrat marginalerna. Vår bedömning är dock att vi lyckats relativt väl med att parera och navigera på marknaden med leverantörer och kunder i våra projekt. Detta är dock en fråga som vi kommer att behöva hantera i vårt dagliga arbete framåt. Vi har många pågående dialoger och förfrågningar från kunder och förväntar oss att marginalerna kommer att förbättras under året”, säger Magnus Persson, VD i Bellman Group.

Nettoomsättningen uppgick till 861 miljoner kronor. Rörelseresultatet (före räntor och skatter) landade på 19,9 miljoner vilket gav en rörelsemarginal på 2,3 procent.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer