maskinentreprenoren logo

Bellman står starka och ska fortsätta växa

Bellman ökade sin nettoomsättning för helåret 2022 med drygt 35 procent till 3,8 miljarder kronor. Resultatet förbättrades med 43 procent.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Nettoomsättningen för helåret 2022 ökade med 35 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 43 procent. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige, skriver Bellman Groups vd i bokslutskommunikén för 2022. Foto: Bellman

– Vi kan konstatera att det fjärde kvartalet visade på en stark omsättningsökning med ett kraftigt förbättrat rörelseresultat, trots ekonomisk osäkerhet och mer utmanande marknadsförutsättningar, skriver Bellman Groups vd Magnus Persson i bokslutskommunikén för 2022.

Under året har Bellman etablerat sig i Norrland genom förvärvet av Öhmans - en expansiv region med många intressanta möjligheter som Persson skriver i kommunikén. Ett annat viktigt förvärv har varit Holmgrens som har stärkt koncernens verksamhet i norra Stockholm och Uppsala.

Av nettoomsättningen för helåret 2022 som ökade med 35 procent kom från 24 procent genom förvärv. Resultatet för perioden förbättrades med 43 procent, varav 27 procent genom förvärv. Förvärvstrategin ligger fast och fler bolag kommer hamna under Bellmans flagg under 2023.

– Vi vill fortsätta att stärka vår position genom att expandera geografiskt och utvärderar kontinuerligt potentiella förvärvsobjekt. Jag ser framför mig ett fortsatt fokus på samarbeten, kompletterande förvärv och att förstärka Bellman Groups position som en stark aktör inom bygg- och anläggningsbranschen, skriver Magnus Persson.

 Västlänken är ett betydande projekt för Bellman, där koncernen är representerad av flera dotterbolag. Projektet stod för 15 procent av koncernens totala försäljning i det fjärde kvartalet och för 16 procent för helåret 2022.

– Vi ser fortsatt en satsning på stora infrastrukturprojekt i landets tillväxtregioner, inte minst i Norrland, vilket är positivt för vår verksamhet. I övriga Sverige pågår också diskussioner om gemensamma projekt som involverar flera av koncernens dotterbolag, vilket bekräftar att vår valda strategi är rätt, fortsätter Magnus Persson.

 

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer