maskinentreprenoren logo

Branschpricken

”Bergmaterial­industrin kommer att klara målen i klimatlagen”

Vad är gör Sveriges Bergmaterialindustri...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Vad är gör Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI?– Vi är en branschorganisation, medlemmar i Svenskt Näringsliv, och har något under 200 medlemmar. Största medlemmarna är Skanska, NCC, Svevia, Swerock med flera. Även vissa ME-medlemmar är med. Uppgiften är att ta till vara industrins och medlemmarnas intressen. Det finns ett stort behov för bergmaterialindustrin att synas och få komma till tals då branschen har en grundläggande funktion i samhällsbyggandet. Nu ska den här branschen bli helt fossilfri till 2045, vad handlar det om?– Övergripande handlar det om att ta sig an den svenska klimatlagen som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. SBMI:s styrelse beslutade att ta fram en färdplan 2018 och i mars 2019 lämnades den över till regeringen. Det finns ett stort engagemang i branschen och många medlemmar har deltagit aktivt.Vad krävs av branschen för att man ska klara detta?– De viktigaste åtgärderna i färdplanen är elektrifiering av branschens produktions­processer, men även ökad användning av fossilfria bränslen. Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter, samt ökade cirkulära materialflöden så behovet av bearbetning av material minskar. Det finns en frustration över vissa regelverk som omöjliggör effektiv materialförsörjning.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer