maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Betalningsvilja för hållbara byggupphandlingar

Offentliga upphandlingar innehåller allt fler krav på miljöhänsyn och hållbarhet i stort. Men undersökning visar att 70 procent av allmänheten anser att detta är värt ökade kostnader.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggbranschen står för 30 procent av samtliga offentliga upphandlingar. Skattebetalarna är beredda att betala mer för att upphandlingarna är hållbara, enligt ny undersökning. Foto: Ryno Quantz

En aktuell Sifo-mätning som Upphandlingsmyndigheten har beställt visar att en majoritet av allmänheten instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

Sverige har tillsammans ett stort antal länder antagit Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Sverige ligger bra till på många områden men långt ifrån alla. Vi behöver göra mer när det gäller bland annat klimatet, biologisk mångfald och hållbart utnyttjande av hav och marina resurser, skriver Upphandlingsmyndigheten.

– Nordiska ministerrådet har i en analys visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål. Men det är viktigt att agera nu eftersom 2030 bara är två upphandlingar bort, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, och tillägger att den vanligast avtalstiden för en upphandling är 3–4 år inklusive optioner.

Den offentliga köpkraften är stor. Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en femtedel av BNP eller 80 000 kronor per svensk. En tredjedel brukar landa i byggbranschen.

Den opinionsmätning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten i september 2021 visar att 70 procent av allmänheten i åldern 18 till 79 år instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

– Opinionsmätningen visar att en majoritet av allmänheten ser hållbara inköp som en viktig fråga. Det är många kommuner som tar hänsyn till olika hållbarhetsaspekter i sina upphandlingar men långt ifrån alla, säger Annie Stålberg.

Text:

Om Sifo-undersökningen

1068 intervjuer, webbpanel.

Ålder 18–79 år, slumpmässigt riksgenomsnitt.

Fördelat på kön, ålder, inkomst, geografi.

Undersökningen gjord av Kantar Sifo 13–17 september 2021.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer