maskinentreprenoren logo

Teknik

Biodrivmedelsproducenterna gillar reduktionsplikten

Stabila och långsiktiga styrmedel är nödvändiga för att gynna investeringar i produktion av svenska biodrivmedel och för att nå klimatmålen till 2030 enlig Svenska bioenergiföreningen (Svebio).

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Dyrt med diesel, men det är skatternas och råoljans fel, anser biodrivmedelsbranschen. Foto: Svebio

De politiska partierna och myndigheterna måste bekräfta de beslut som tagits om reduktionsplikten. Dessutom behöver Sverige garanteras rätten att ge skattebefrielse för rena och högblandade biodrivmedel från EU-kommissionen, enligt Svebio.

– För att hålla nere priset på diesel och bensin är det fel väg att ompröva beslutet om reduktionsplikten. Ett sådant beslut ger kraftigt ökade utsläpp av koldioxid från trafiken. Man bör istället sänka skatten på drivmedlen inom reduktionsplikten minst motsvarande den nuvarande koldioxidskatten, säger Gustav Melin, vd för Svebio, med anledning av den aktuella debatten om de höga drivmedelspriserna.

Svebio menar att de höga priserna beror på höga världsmarknadspriser på råolja och andra råvaror, på Sveriges ambitiösa klimatpolitik, men framför allt på de höga svenska skatterna. Sänkt skatt är det bästa sättet att sänka priset, utan att ge avkall på klimatmålet. Regeringen får ändå i princip lika hög skatt som tidigare i och med att momsintäkten ökat, resonerar man.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer