maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bostäder ner - övrigt byggande ökar

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt minskade med 0,3 procent mellan juni och juli enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 12,1 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 33 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 9 procent.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Det är främst bostadbyggandet som drar ner byggkonjunkturen i Sverige. Foto: Byggfakta

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll med 0,3 procent under juli, vilket var i linje med förra månadens utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -12,1 procent i juli, en mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn föll något under juli. Bostadsbyggandet verkar ha planat ut på låga nivåer under de senaste månaderna medan tidigare utfall för byggandet i övriga sektorer har reviderats ned markant och nu indikerar att byggandet legat still på förhållandevis höga nivåer under större delen av 2023. Den sammantagna byggtakten verkar således ha stabiliserats något under våren och sommaren efter det tidigare branta fallet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

-Byggstarterna av kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och industrilokaler verkar ha ökat snabbt under 2021 och 2022 för att sedan ha planat ut på en hög nivå under 2023. De största bidragen till den höga byggtakten kommer från byggstartade kontors-, logistik- och hälso- och sjukvårdprojekt, säger Tor Borg.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer