maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bostadsbyggandet har slutat minska - trendbrott upptäckt

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt stiger något. Flera parametrar i olika studier pekar på att botten kan vara nådd när det gäller bostadsbyggandet. Men läget är osäkert.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fler småhus och andra bostäder syns i statistiken i jämförelse med förra året. Botten kan vara nådd, men uppgången är osäker. Foto: ME

Byggfaktas Byggstartsindikator, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader, men inte anläggningar och infrastruktur, steg med 0,1 procent under februari.

-Byggstartsindikatorn steg marginellt under februari. Sammantaget har indikatorn legat ganska stabilt kring nuvarande nivå det senaste halvåret. Detta får ses som ett positivt tecken givet den nedgång som varit. Läget är dock fortfarande osäkert när det gäller hur mycket aktivitet det är i de byggstartade projekten, där det finns signaler om att vissa bara är byggstartade på pappret, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för endast bostäder steg med 3,3 procent under februari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en hel del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -5,8 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed att bostadsbyggandet bottnade under hösten och har stigit något därefter, anser Byggfakta.

-Bostadsindikatorn visar att byggstarterna tydligt återhämtat sig något från tidigare bottennivåer. Kanske är det gynnsammare ränteutsikter som bidragit till minskad pessimism bland bostadsutvecklarna och medfört att den tidigare nedgången bromsats upp. Kanske är det en stabliare utveckling av byggkostnaderna. Det finns dock fortfarande en hel del osäkerhet och det går inte att utesluta att det kan komma framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är 4 500 påbörjade småhus, en ökning på 500 till antalet jämfört med föregående prognos hösten 2023. Prognosen markerar ett trendbrott, där ett par år av nedåtgående siffror nu ser ut att plana ut något. Samtidigt är det fortsatt låga siffror. Möjligtvis en indikation på att räntan har toppat och orderingångarna bottnat, resonerar TMF.

- Det var under hösten 2023 som vi såg ett trendbrott med en handfull hus, men det har hållit i sig. Dels beror det på att marknaden uppfattar att vi nått någon form av räntetopp. Kombinationen ränta och hushållens möjlighet att få lån beviljat är det största bekymret våra medlemsföretag ger uttryck för just nu. Sen påverkar också det oroliga omvärldsläget, det är extremt närvarande, säger TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer