maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bostadsbyggandet rasar enligt ny mätning

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll under juli med 1,3 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Utfallet för tidigare månader under 2022 har också reviderats ned kraftigt vilket bidrar till bilden av fallande byggstarter. Mellan juli 2021 och juli 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 6,2 procent.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Både bostadsbyggandet och anläggning tappar i antal byggstarter enligt Byggfaktas databas. Foto: Ryno Quantz

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, minskade under juli med 1,3 procent. Nedrevideringar av tidigare uppgivna byggstarter har påverkat trendberäkningarna så markant att indikatorn nu visar på månatliga nedgångar som successivt blivit större, sedan slutet av förra året. Men databasen visar att byggstarterna för anläggning också går ner. Även projektering av anläggningsbyggande går ner.

-Byggstartsindikatorn minskade något under juli, men det intressanta är de nedrevideringar av tidigare utfall som kommit in. Dessa har ändrat bilden genom att indikatorn nu signalerar att byggstarterna började minska redan innan årsskiftet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet minskar markant. Större delen av nedrevideringarna av tidigare utfall härrör sig också från bostadsprojekt. Under juli föll bostadsindikatorn med 4,7 procent jämfört med nedreviderade -5,3 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 21,0 procent att jämföra med det nedreviderade utfallet på -15,9 procent för maj. Men i det större städerna är det fortsatt jämt tryck.

-Stora nedrevideringar av det tidigare utfallet har kraftigt påverkat bilden av bostadsbyggandet mot det negativa. Den nya bilden visar att byggstarterna toppade i slutet av 2021 och har minskat snabbt sedan dess. Nedgången är bred, med undantag för Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och några andra regioner där byggstarterna fortfarande ökar. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att projekteringarna har ökat snabbt samtidigt som byggstarterna fallit. Det talar för att det skulle kunna komma en snabb vändning uppåt om byggförutsättningarna förändras, säger Tor Borg.

Text:

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer