maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Bostadsministern vill ha bättre prognoser för bostadsbyggade

Regeringen ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tycker inte att Boverket gör tillräckligt bra prognoser runt bostadsbyggande. Nu vill han att de ska bli bättre och utreder hur detta ska gå till. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det är angeläget att bostadsbyggandet både prognosticeras och följs upp på ett kvalitetssäkrat sätt. Behovet av ett utvecklat arbete med prognoser för bostadsbyggande är särskilt tydligt i det ekonomiska läge som råder. Samtidigt spelar bostadsmarknadens utveckling en nyckelroll för den finansiella stabiliteten i Sverige, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda förbättringar av sin befintliga byggprognos. Boverket ska även undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta.

I uppdraget ingår också bland annat att föreslå hur Boverket och andra relevanta myndigheter kan samverka för att förbättra och ha mer koordinerade processer vad gäller kunskapsunderlaget för bostadsbyggande och den framtida bostadsmarknaden.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2024.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer