maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Boverket ska stoppa skurkbyggarna

Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att motverka och förebygga arbetslivskriminalitet samt fel, brister och skador inom byggsektorn. Rapport ska lämnas i december 2022.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Boverket ska komma med förslag hur osunda byggföretag kan städas bort från byggbranschens bostadsbyggande. Foto: ME/Genrebild/Arkiv

I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder som långsiktigt kan stärka myndighetens arbete för att bidra till en sund byggsektor med mindre arbetslivskriminalitet samt färre fel, brister och skador.

Inom ramen för uppdraget ska Boverket bland annat utveckla kunskap och stöd som främjar en förbättrad projektkultur med exempelvis bättre motståndskraft mot arbetslivskriminalitet, ökad jämställdhet och ökat ansvarstagande i byggprojekt. Myndigheten ska också stödja en bättre tillämpning av kontrollsystemet enligt plan- och bygglagen (2010:900) i kommuner.

– Kampen mot arbetslivskriminalitet måste växlas upp. Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger vi därför Boverket i uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Boverket ska vid utförandet av uppdraget föra en dialog med relevanta branschaktörer och kommuner om hur en sund byggsektor fri från arbetslivskriminalitet kan uppnås.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 20 december 2022.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer