maskinentreprenoren logo

Bränslebranschen vill sänka skatt på HVO

Branschorganisationen Drivkraft Sverige har svarat på remiss om rena och höginblandade biodrivmedel ska inkluderas i reduktionsplikten. Det ska den. Men skatten på förnybara drivmedel måste ses över.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige. Foto: Drivkraft Sverige

Drivmedelspriserna stiger bland annat till följd av ökad reduktionsplikt. Detta gäller särskilt diesel, vilket ökar kostnader för maskinentreprenörer och åkerier och kan få allvarlig påverkan på det svenska näringslivets konkurrenskraft. Detta har även Drivkraft Sverige konstaterat. Branschorganisationen anser därför att regeringen ska se över de nuvarande skattenivåerna och snabbt utreda om de skulle kunna sänkas för att kompensera för den höga ambitionen i reduktionsplikten. I dag ligger skatten på 40 procent för diesel vid pump.

Drivkraft Sverige välkomnar ett nytt energiskattedirektiv som möjliggör en differentiering av skatten på hållbara biodrivmedel och fossila drivmedel ganska snart, även om EU beräknar att det kan vara infört om ett år. Men till skillnad från EU går Sverige klart snabbast fram med reduktionsplikten. Sveriges diesel är dyrast i EU.

- Det finns just nu en överhängande risk att svensk konkurrenskraft urholkas till följd av de höga drivmedelspriserna. Vi är mitt uppe i en omställning och reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att nå klimatmålet, men regeringen måste se över de nuvarande skattenivåerna och snabbt utreda om de kan sänkas för att kompensera för den höga ambitionen i reduktionsplikten, säger Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige.

Här har bränslebranschens organisation helt klart fått insikt. Enligt en undersökning utförd av Maskinentreprenörerna börjar redan flera medlemsföretag överväga att parkera maskinerna och tacka nej till jobb. Och då säljs helt klart mindre bränsle.

Drivkraft Sverige är dock inte motståndare till den nivå som Sverige har när det gäller reduktionsplikten. Branschen vill ha långa förutsägbara regler för att bland annat våga investera i ökad produktion av biodrivmedel.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer