maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Bristen på byggnadsarbetare riskerar stoppa byggen

Det är hög efterfrågan på bygg- och anläggningsföretagens tjänster, men bristen på kompetents kan leda till att jobben skjuts upp eller inte blir gjorda.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

För att få i gång ekonomin, samt klimatanpassa infrastrukturen runt om i världen, satsar regeringar, inklusive Sverige, just nu rekordstora pengar på tjänster som det är meningen att byggsektorn ska utföra. Men byggbranschen runt om i världen har allt svårare att rekrytera, löner skenar, och bristen på yrkes-kunnig byggpersonal har blivit ett problem som ser allt svårare ut att lösa. Det var svårt att rekrytera redan före pandemin, men mindre rörlighet över gränserna och högre materialkostnader i spåren av kriget i Ukraina skakar just byggindustrin.

Det är inte bara i Sverige det är svårt att rekrytera. I USA och Kanada växer problemen och antas förvärras ytterligare. Samma sak på flera marknader i Asien. Byggbranschen i Storbritannien saknar folk. 40 procent av Tysklands byggföretag får inte tag på medarbetare. I Polen, som lutat sig mot byggarbetare från Ukraina, börjar branschen få stora problem, vilket i sin tur kan smitta av sig på Sverige då den svenska byggbranschen sväljer en hel del polsk arbetskraft, kanske vänder dessa hemåt. Tidningen Financial Times rapporterar att flera länder i Sydeuropa befarar att bristen på byggnadsarbetare kommer leda till att man inte kan tillgodogöra sig pengarna från EU:s coronafond. Där bland annat Sverige begärt att få 34 miljarder kronor.

Sverige då?

Jo, tre av fyra byggföretag tvingas tacka nej till jobb på grund av brist på arbetskraft. Enligt Byggföretagens senaste Byggbarometer har 88 procent av byggföretag verksamma i Sverige svårt att få tag på arbetskraft. Bristen på arbetskraft leder till färre affärer. 75 procent av byggföretagen säger att de tackat nej till jobb för att de inte haft tillräckligt med personal eller rätt kompetenser.

– Det blir väldigt svårt att bygga utan yrkes-arbetare. De är helt centrala personer på ett bygge. Med bristen på yrkesarbetare blir det väldigt svårt att genomföra alla de projekt som är planerade och som så väl behövs, säger Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen.

Byggföretagen kräver åtgärder, precis som man gjort i Storbritannien.

– Det här måste åtgärdas snabbt. Vi behöver få till stånd korta vuxenutbildningar på ett år till murare, golvläggare, plattsättare, väg- och anläggningsarbetare med mera. Vi behöver åtgärder nu, säger Byggföretagens Elin Kebert.

Byggbarometern genomfördes under maj 2022. Sammanlagt svarade 586 av Byggföretagens medlemmar på undersökningen. Sedan dess har läget blivit värre enligt Konjunkturinstitutet.

Och snabbt är nog inte fort nog. För det är inte folk i allmänhet som saknas, det är kompetent och utbildad arbetskraft som behövs på dagens byggmarknad.

Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att störst problem att rekrytera finns inom den så kallade samhällsbyggnadssektorn, det vill säga företag som till exempel bygger ut infrastruktur, utvecklar städer och renoverar miljonprogram. Och bland installatörsföretagen, som bland annat drar ett tungt lass vad gäller elektrifieringen, hade nio av tio företag problem med sina rekryteringar. Enligt Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO har 97 procent av ME:s medlemmar svårt att rekrytera.

Samtidigt ökar bemanningsföretagens omsättning i byggbranschen. Flera av företagen här har fördubblat sin omsättning två år i rad. Jessica Löfström som är branschorganisationen Bemanningsföretagens sekreterare, samt ordförande i bemanningsföretaget Expanderamera, säger så här:

– Vi söker personal lokalt först, men går sedan vidare regionalt, nationellt eller utomlands när vi rekryterar. Det som gör att vi växer nu beror både på att allt fler byggherrar är försiktiga och vill säkerställa att det inte är oseriös arbetskraft på deras byggprojekt, samt att vi är attraktiva som arbetsgivare då vi följer alla avtal, säger Jessica Löfström.

Bemanningsföretagen är övertygade om att utländsk arbetskraft är nödvändigt för svensk byggbransch. Det finns inte svensk arbetskraft så det räcker. Löfström igen:

– 40-talisterna har gått i pension, vi tappade 70-talisterna i byggkrisen på 90-talet, och 80- och 90-talisterna har inte tyckt att branschen är attraktiv med de oseriösa inslag som setts på senare år.

Text:

Fakta

Enligt Byggföretagens senaste Byggbarometer har 88 procent av byggföretag verksamma i Sverige svårt att få tag på arbetskraft. Bristen på arbetskraft leder till färre affärer. 75 procent av byggföretagen säger att de tackat nej till jobb för att de inte haft tillräckligt med personal eller rätt kompetenser.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer