maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Brister i uppföljning av upphandlingskrav öppnar för oseriöa

Många organisationer ställer miljökrav och krav på arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling. Men färre än hälften följer i hög utsträckning upp kraven. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella enkät där över 700 organisationer har medverkat.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Då ökade krav vid upphandlingar sällan följs upp, riskerar etablerade seriösa företag att missgynnas, konstaterar Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. Foto: ME

Debatten om att offentliga upphandlare inte följer upp vinnande anbud har pågått hela våren. Inte minst maskinentreprenörer har kritiserat bristerna i uppföljningarna. Bland annat för att det ökar risken att snedvrida konkurrensen och öppna för oseriösa entreprenörer som räknar med att inte bli granskade.

Upphandlingsmyndigheten har frågat kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag i vilken utsträckning de analyserar risker för oskäliga arbetsvillkor samt i vilken utsträckning de ställer och följer upp krav på arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar när produktionen sker i Sverige. Frågorna ingår i Nationella upphandlingsenkäten som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022.

Enkätsvaren visar att det är många organisationer, av regionerna närmare 9 av 10, som uppger att de i hög utsträckning ställer arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar. Men färre än hälften av organisationerna uppger att de i hög utsträckning följer upp att leverantörerna verkligen lever upp till kraven som ställs. Att inte följa upp krav i en upphandling innebär risker.

– Utan uppföljning kan den upphandlande organisationen inte vara säker på att få det man avtalat om. När det gäller arbetsrättsliga villkor handlar det dessutom om att säkerställa att människor inte utnyttjas, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Genom att alltid följa upp avtal och leveranser bygger den upphandlande organisationen upp ett förtroende hos leverantörerna som på sikt leder till en sund konkurrens mellan seriösa företag.

Maskinentreprenörernas konfidensindikator, Sommar-MEKO, pekar också på att det ställs fler och allt högre krav i de upphandlingar medlemsföretagen deltar i. Det kan handla om krav kring miljö och klimat, krav på ökad dokumentation och krav på hur arbetet ska utföras. En stor majoritet av företagen (62 procent) upplever att kraven har blivit högre de senaste tre åren. Företagen får därmed svårare att kvalificera sig för vissa upphandlingar, samtidigt som de behöver lägga mer tid på administration.

– Då ökade krav vid upphandlingar sällan följs upp, riskerar etablerade seriösa företag att missgynnas, konstaterar Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörerna vill därför rikta en uppmaning till beställare: ställ gärna krav, men följ upp dem.

– Vi tar vår del av ansvaret genom att fortsätta vårt arbete med att utbilda medlemmar och beställare i branschens förutsättningar. Vi vill se rimliga upphandlingar som präglas av transparens, säger Anders Robertsson.

Leverantörerna förväntar sig dessutom att vinnande kontrakt följs upp. I Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät från 2022 är det bara 2 av 10 leverantörer som uppger att det är tillräcklig uppföljning av vinnande kontrakt.

För att förebygga att upphandlingen inte bidrar till arbetslivskriminalitet eller svartjobb är det också viktigt att analysera riskerna för oskäliga arbetsvillkor. Det är exempelvis bara hälften av kommunerna som gör en sådan riskanalys.

– Genom att göra en sammanvägd bedömning om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor och ställa krav som följs upp minskar risken för att skattepengar går till oseriösa företag och i värsta fall kriminella nätverk, säger Ellionor Triay Strömvall.

Text: Micael Appelgren

Om undersökningarna

Under oktober 2022 svarade över 700 upphandlande organisationer, varav 18 regioner och 243 kommuner, samt närmare 400 företag på Nationella upphandlingsenkäten (NUE) respektive Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät (UNE).

Fakta:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer