maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Bygg- och anläggare har hopp om framtiden

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet steg i april med 3,9 enheter till 97,0. Det är byggföretagens mindre pessimistiska anställningsplaner som förklarar uppgången i indikatorn. Men det går fortsatt segt framåt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Jämförelsevis många företag uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar på fortsatta minskningar i personalstyrkan, men i lägre utsträckning än i mars. Det visar Konjunkturinstitutets senaste konfidentsindikator. Foto: ME

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet fortsätter att i stor utsträckning rapportera om ett minskat byggande. Nettotalet för frågan om byggande de senaste tre månaderna har nu varit negativt sedan oktober 2022. Förväntningarna på de kommande tre månaderna tyder dock på ett i stort sett oförändrat byggande. Byggföretagen ser optimistiskt på utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt. Senast frågan ställdes i januari var utsikterna mycket dystra.

Orderstocken rapporterades ha minskat de senaste tre månaderna. Företagen uppger även i större utsträckning än normalt att de är missnöjda med orderstockens storlek. Samtidigt förväntas orderstocken öka något de kommande tre månaderna. I mars uppgav de att den förväntades minska.

Jämförelsevis många företag uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar på fortsatta minskningar i personalstyrkan, men i lägre utsträckning än i mars.

Nära 7 av 10 företag uppger att otillräcklig efterfrågan är en begränsande faktor för byggandet. 18 procent uppger finansiella restriktioner som en begränsande faktor.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer