maskinentreprenoren logo

Bygg kan lära av flyg att minska olyckor

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. I ett nytt forskningsprojekt i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ska forskare jämföra byggbranschens utredningsmetodik av olyckor med flygbranschens. Flyg har under de senaste årtiondena kraftigt minskat antalet olyckor.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article I ett nytt forskningsprojekt i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ska forskarna jämföra byggbranschens utredningsmetodik av olyckor med flygbranschens. Foto: Luleå tekniska universitet

– Genom att jämföra byggbranschens utredningsmetodik med flygbranschens hoppas vi kunna bidra med kunskap om hur man minskar antalet olyckor i byggbranschen, säger Maria Johansson, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och projektledare.

Projektet har beviljats drygt fyra miljoner kronor från Afa Försäkring och kommer att pågå fram till juni 2026. I en första fas görs intervjuer med nyckelpersoner samt analyser av relevanta dokument på bransch- och myndighetsnivå. I fas två görs tre fallstudier med tre byggföretag för att få en bild av hur utredning av olyckor går till där. Fallstudierna består bland annat av intervjuer med berörda personer, workshoppar, deltagande observationer och analyser av relevanta dokument på företagsnivå. I nästa fas analyseras det insamlade materialet i samarbete med två flygexperter.

 

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer