maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggandet fortsätter att rasa - bostäder står nästan still

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 10,3 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med drygt 29 procent. Det visar statisitk från Byggfakta.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Husbyggnad har tappat fart. Maskinentreprenörer som rullat långa jobb med hjullgrävare på bostadsbyggen känner redan av detta. Det kommer också uppgifter om att det nu säljs färre hjullgrävare än tidigare. Foto: ME

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, föll med 0,2 procent under mars, vilket var något mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -10,3 procent i mars.

-Byggstartsindikatorn fortsätter falla. Fallet förstärks ytterligare av att tidigare utfall revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Sedan hösten 2021 har marknaden varit tudelad med snabb nedgång i bostadsbyggandet medan övrigt byggande ökat. I och med att indikatorn bygger på uppskattade projektkostnader och att byggkostnaderna ökat markant de senaste två åren så har sannolikt utvecklingen räknat i volym varit ännu svagare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Att räkna på byggkostnader när materialkostnader har ökat markant och ligger kvar högt, är självfallet en svaghet i Byggfaktas modell. Byggandet i volym är sannolikt så låg att det det gör det svårt att jämföra ett eller två år bakåt i tiden.

-Den officiella byggstatistiken vek nedåt under 2022, i linje med vad Byggstartsindikatorn signalerade, dock inte riktigt lika snabbt. Officiella utfallet var 51 000 byggstartade bostäder medan indikatorn landade på 40 000. Indikatorn signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 30 000 strax efter halvårsskiftet, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,6 procent under mars vilket var något högre än förra månadens uppgång, som reviderats ned något. Årstakten var 29,5 procent, en viss inbromsning sedan förra månaden. Bland segmenten är det främst kontorsbyggande och byggande av sjuk- och hälsovård samt skolor som bidrar till uppgången medan övriga segment står still eller backar.

-Det offentliga byggandet av sjukvård och skolor är det som håller uppe byggandet just nu. I övriga sektorer går det nedåt. Även projekteringarna visar nu tecken på att minska, med undantag för industrin där en del stora projekteringar fortfarande pågår, säger Tor Borg.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer