maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggarbetsplatsen som drivs med solceller

Vid ett bostadsbygge i Landskrona...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Vid ett bostadsbygge i Landskrona drivs byggarbetsplatsen helt och hållet med energi från solceller. Det är BoKlok som driver projektet. De har sedan ett par år tillbaka sålt fastigheter med solceller på taket. Nu har man för första gången kunnat dra nytta av solcellsenergi redan under byggfasen.I samband med att lägenhetshusen restes och solcellerna sattes upp, ordnade produktionschef Mikael Fischer så att tillkopplingen till de nya solcellerna skedde direkt och elproduktionen kom igång redan under byggtiden. Projekteringen av idén startade i mars och med hjälp av elentreprenören för projektet, Strands Eltjänst AB, kunde idén förverkligas och solcellerna sattes i bruk i slutet av augusti.– Ända sedan vi började sätta solceller i våra lägenhetsprojekt har jag haft en tanke om att de borde gå att koppla in tidigare så att man kunde nyttja grön el redan under byggtiden. Så jag började skissa på det och tillsammans med elentreprenören tog vi fram en lösning för hur det skulle kunna gå till. Och nu är det igång! säger Mikael Fischer, produktionschef på BoKlok.En mätare har satts upp som visar hur mycket energi som skapas av solcellerna och som kan användas på byggarbetsplatsen. På en solig dag kan solcellerna komma upp i 30 kW vilket innebär att de kan driva el till hela arbetsplatsen såsom byggbodar, verktyg och maskiner, och samtidigt sälja överskott tillbaka till elnätet.Skisser håller nu på att tas fram på hur detta skulle kunna implementeras på andra arbetsplatser och projekt även i framtiden.– Den här idén är utmärkt. Det är en fantastisk tillämpning av solceller, där en lokalt producerad förnyelsebar energikälla gör arbetsplatsen än mer grön. Det är ett fint exempel på när en bra lösning implementeras i ett enskilt projekt, som vi sedan kan utveckla och implementera i resten av BoKlok, säger Refik Salievski, specialist teknisk utveckling på BoKlok.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer