maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranchen avslutar året i moll

Det är en ovanligt hög andel byggföretag som uppger att byggandet har minskat de tre senaste månaderna, och företagen har inte haft så pessimistiska byggplaner sedan 1996. Det rapporterar Konjunkturinstitutet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggföretagen såg ingen ljusning i ekonomin från november till december. Men 2024 inleds med lägre inflationssiffror som öppnar för en räntesänkning till sommaren. Bostadsbyggandet kan därmed kanska skaka av sig dammet och börjar röra på sig igen. Foto: ME

Konjunkturinstitutets (KI) onfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade även årets sista månad. Indikatorn ligger nu på ungefär samma nivåer som den gjorde vid de tidigare lågkonjunkturerna 2009, 2012 och 2020. De alltmer negativa anställningsplanerna bidrog mest till minskningen och är också den fråga som förklarar det mesta av indikatorns låga nivå. Konfidensindikatorn för anläggningsbyggarna förblev oförändrad och är 101,2 medan stämningsläget bland husbyggarna minskade med 2,0 enheter till 87,5.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger i högre utsträckning än i november att byggandet minskat de senaste tre månaderna, andelen företag som uppger att byggandet har minskat är historiskt hög. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande föll ytterligare och är nu på en ny historisk lägsta nivå. Dessa resultat förklaras i huvudsak av hur husbyggarna upplever byggandet, anläggningsbyggarna är också pessimistiska om byggandet men inte fullt lika utbrett som för husbyggarna.

Antalet anställda uppges ha minskat ytterligare något de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna har fallit tillbaka ytterligare och är fortsatt betydligt mer pessimistiska än normalt.

Av byggföretagen uppger 65 procent att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar byggandet. Andelen byggföretag som uppger brist på arbetskraft som en faktor som begränsar byggandet har minskat ytterligare. Endast åtta procent av företagen anger den faktorn, vilket är en halvering jämfört med föregående månad.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer