maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggbranschen bjuds in till samhällsviktigt nätverk

Regeringen har bjudit in ett antal aktörer att delta i ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Näringslivsrådet ska på strategisk nivå verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin leder det nya Näringslivsrådet. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern. Även Försvarsmaktens överbefälhavare samt generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i rådet. När det gäller vilka övriga aktörer som bjudits in att delta har utgångspunkten för regeringen varit att skapa en balans mellan arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer samt att det finns en representation från de nya beredskapssektorerna.

Inbjudan har skickats till följande aktörer:

Almega

Byggföretagen

Energiföretagen

Lantbrukarnas Riksförbund

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

LO – Landsorganisationen i Sverige

SACO – Sveriges akademikers centralorganisation

SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen

Svenska Bankföreningen

Svensk Handel

Svenskt Näringsliv

Transportföretagen

TCO – Tjänstemännens centralorganisation

Teknikföretagen

Deltagarna anses utgöra en bred representation av organisationer, som alla kan bidra med ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor avseende totalförsvar och krisberedskap. Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten när detta påkallas och beroende av vilka områden som diskuteras.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer