maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggbranschen farligast för både män och kvinnor

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har ökat 2021 i jämförelse med 2020. Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall är åter 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta, vilket är samma nivå som 2019.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article För kvinnor var risken 1,9 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2021, också en ökning jämfört med tidigare år. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, träindustriarbete och yrkesförare. Foto: ME

Fallolyckor är fortfarande den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt arbetsolycksfall. Det visar Afa Försäkrings stora årliga statistikrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad.

Skadepanoramat ser i stora drag ut som tidigare. Risken för arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. 2021 var risken för män 3,3 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta, en ökning jämfört med tidigare år. Högst risk för män återfinns i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, träindustriarbete och livsmedelsarbete.

För kvinnor var risken 1,9 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2021, också en ökning jämfört med tidigare år. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, träindustriarbete och yrkesförare.

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män är fallolyckor från höjd vanligare, till exempel från stegar och byggnadsställningar. För män sker de flesta fallolyckor inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete och i olika industrijobb.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer