maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen går snabbt in i en osäker lågkonjunktur

Nästan alla ekonomer är överens om att det inte går att göra en bra prognos för 2023. Det är för många osäkra parametrar – och de flesta pilar pekar nedåt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggföretagens chefekonom Fredrik Isaksson och nationalekonomen Johan Deremar har redovisat Byggföretagens konjunkturprognos för 2023. Nedgången blir kraftig, men det är från en hög höjd och ekonomerna tror inte på något som liknar byggkrisen på 90-talet. Foto: Micael Appelgren

År 2023 kommer bli ett år som ingen idag levande har varit med om. Vissa tror att konjunkturen kan vända redan 2024, men det gäller i så fall inte byggbranschen menar ekonomerna på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

– Det som är helt nytt nu är att vi möter den här lågkonjunkturen med höga räntor. Säkerhetsläget är fortsatt osäkert, materialpriserna höga, energipriserna fortsatt höga för en rätt lång tid framåt, och sedan har vi en avtalsrörelse som kan bli mer utmanande än vanligt, säger Byggföretagens national­ekonom Johan Deremar.

Byggföretagen har kommit med sin andra konjunkturrapport för i år, och den blickar framåt mot 2023. Första kapitlet i rapporten har fått rubriken: Vargavinter väntar. Ekonomerna konstaterar att bygginvesteringarna minskar med 10 procent nästa år och landar på nivå som vi minns från finanskrisen.

– Men det kan bli värre, vi vet inte. Det som är nytt är att det går väldigt fort nu. Vi har inte utgått från att det blir som under 90-talets byggkris, det finns fortfarande mycket byggande kvar. Ett sådant ras tror vi inte på. Men vi vet inte egentligen. Jag är ganska orolig hur som helst, säger Fredrik Isaksson, som är Byggföretagens chefekonom och som tillsammans med Johan Deremar har tagit fram rapporten.

Det som faller hårdast nästa år är nybyggnadsinvesteringarna i bostäder, cirka 23 procent, enligt Byggföretagen. Men även kommersiella lokaler, handel och kontor, tappar. Anläggningsinvesteringarna är inte heller något att hålla sig i när det börjar blåsa… Större satsningar på ny infrastruktur lyser med sin frånvaro för 2023.

– Trafikverket har inte tagit fram planeringar för några större projekt som kan starta i närtid. Och kommunerna kommer att drabbas av mycket högre kostnader framöver på grund av inflationen vilket gör att investeringstakten sjunker, säger Deremar.

Finns det något ljus i tunneln? Jo, man kan väl ändå konstatera att byggbranschen faller från en ganska hög nivå och landar kanske ungefär där vi stod 2016. Anläggningsinvesteringarna minskar nästa år – men det är inget fritt fall. Byggföretagen ser också att investeringar i energisektorn måste till på något sätt och där bör finnas projekt som kommer att rulla.

– Sedan får vi se hur företagen gör med uppsägningar. Vi räknar ju med i prognosen att sysselsättningen minskar med cirka 20 000 personer från 2021 till 2023. Men det är också här såklart utländsk arbetskraft medräknad. Och när det gäller sysselsättningen så har byggbranschen lärt sig en hel del. Man kommer göra allt för att behålla nödvändig kompetens, för det är fortsatt svårt att hitta kompetent personal, säger Fredrik Isaksson.

Ibland brukar konjunkturrapporter från olika arbetsgivarorganisationer betraktas som politiska, och kanske då i ännu högre grad inför en avtalsrörelse. Men Byggföretagens rapport denna gång går inte att kritiseras på det sättet. Den påminner i hög grad om till exempel Konjunkturinstitutets prognos och det finns inga ekonomer som inte konstaterar att en rad olika tråkiga ingredienser för ett mörkare rapport finns med i receptet den här gången. Alla är överens om att vi går in i en lågkonjunktur. Alla är också överens om att det finns så många osäkra parametrar att det inte på riktigt går att göra en prognos som kan betraktas som säker. Men klart är att avtalsrörelsen kommer att bli tuff för byggbranschen.

– Kostnadsökningar, stigande räntor och fortsatt osäkerhet kring cementförsörjningen kräver en ansvarsfull avtalsrörelse. Återhållsamma lönekrav är en förutsättning för att trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Ingen talar om strejkhotet just nu. Men risken finns. Byggnads har tidigare pratat om klart högre löneökningar än vad industrin räknar med att det så kallade märket landar på.

– Den här krisen har kommit mycket snabbare än andra kriser. Vi måste ta ansvar för att nivån som fastställs i Industriavtalet även hålls inom bygg. Branschen behöver också hitta flexiblare lösningar för mobilitet och utbildning, säger Mats Åkerlind.

I mitten på december kommer Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO. Den är strikt riktad till maskinentreprenörernas bransch och bygger på intervjuer med medlemsföretag.

Text:

Konjunkturrapport

Nedgången 2023 blir totalt 10 procent, spår Byggföretagens ekonomer. Mest minskar nybyggnad av bostäder och fritidshus. Anläggnings-byggandet minskar med 2 procent. Syssel-sättningen minskar med 3,5 procent. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer