maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen gör sig beredd på nedgång

Konjunkturinstitutets så kallade Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,9 enheter i september, från 107,6 till 105,7. Nedgången förklaras av försvagade anställningsplaner, men indikatorn visar trots minskningen fortsatt på ett starkare stämningsläge än normalt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Husbyggarna är mer pessimistiska än anläggningsbyggarna. Men enligt Byggfakta går även anläggning ner just nu. Byggbranschen gör sig beredd på en kommande lågkonjunktur. Foto: Ryno Quantz

Byggföretagens omdömen om orderstockens storlek är oförändrade från augusti till september och fortsatt betydligt starkare än normalt. Men nu gör sig byggbranschen beredd på att en nedång kommer. Bland annat märks det när det gäller lägre intresse att anställa i dagsläget.

Byggföretagen uppger likt i augusti att byggandet har ökat något de senaste tre månaderna. Förväntningarna på byggandet har däremot fallit kraftigt tre mätningar i rad och pekar sammantaget på ett minskat byggande på tre månaders sikt. De pessimistiska förväntningarna kommer från husbyggarna medan anläggningsbyggarna tror på ett något ökat byggande. Det rapporterar Konjunkturinstitutet.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar även fortsatt att orderstocken har ökat, och det i större utsträckning än normalt. Förväntningarna på utvecklingen av orderstocken är däremot pessimistiska och företagen tror på en minskning av orderstocken på tre månaders sikt. Antalet anställda uppges ha ökat något medan förväntningarna pekar på en oförändrad personalstyrka på tre månaders sikt.

Andelen företag som uppger att brist på arbetskraft är en begränsande faktor för ett ökat byggande har minskat jämfört med i augusti. Samtidigt har andelen företag som ser efterfrågan som en begränsande faktor ökat kraftigt. I september är det ungefär fyra av tio byggföretag som svarar att efterfrågan är en begränsande faktor.

Andelen företag som rapporterar om ökade anbudspriser har minskat men är fortsatt jämförelsevis hög. Förväntningarna på de kommande tre månadernas anbudspriser sjönk för femte mätningen i rad men de ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer