maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggbranschen har blivit miljövänligare

Byggbranschens utsläpp står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Jämfört med 2019 är detta en minskning med 1,1 procent. Detta trots att den ekonomiska aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat. Det rapporterar Boverket.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Sedan 2008 har växthusgasutsläpp, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskat, medan partikelutsläpp, total energianvändning och användning av kemikalier har ökat, rapporterar Boverket. Foto: ME

Boverket sammanställer varje år data över bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import. Nu har myndigheten uppdaterat miljöindikatorerna. Samtliga data gäller för år 2020 som är de senast tillgängliga från Statistiska centralbyrån.

Sedan 2008 har växthusgasutsläpp, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskat, medan partikelutsläpp, total energianvändning och användning av kemikalier har ökat.

Det som är intressant är att klimatpåverkan nu i varje fall minskar trots att produktionen ökar i sektorn.Totalt sett var utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. Det är lägre än året innan, då utsläppen låg på 17,5 miljoner ton.

Avfallsmängderna fortsätter dok att öka.Totalt uppkom 14,2 miljoner ton avfall från byggsektorn under 2020. Det är ökning med 16 procent jämfört med 2018 och 55 procent jämfört med 2014.

Text:

Om miljöindikatorerna

Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet. Miljöindikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige, inklusive leverantörskedjorna.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer