maskinentreprenoren logo
Branschpricken

”Byggbranschen har gått bra – men oron i vår bransch kommer nu”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen...

Lästid

0 min
Dela

Catharina Elmsäter-Svärd, vd ByggföretagenHur upplever du att bygg- och anläggningsbranschen har klarat av Coronakrisen?– Andra branscher fick det tufft direkt, medan vår rullade på rätt bra. Efter regeringens stödåtgärder upplevs det generellt att det inte blev så illa som befarat. Det är ett problem för vår bransch. När enskilda, näringsidkare och det offentliga är oroliga minskar investeringsviljan. Många hos oss ser med oro på att byggstarter skjuts fram och att orderingången minskat. Så för oss kan vi inte säga att Coronakrisen är över. Det är nu den riskerar komma.Hur ser du på de ökade satsningarna på infra­struktur som har presenterats – räcker det?– Infrastruktur är en viktig motor, men jag saknar helheten. På senare år har det blivit så tydligt att elförsörjningen, i effekt och kapacitet, är en flaskhals för att klara av ett hållbart samhällsbyggande. Tillgången till el är nödvändig för att resten av infrastrukturen och bostadsbyggandet ska fungera och för ett hållbart samhällsbyggande.Du har ju varit infrastrukturminister, vad är det mest intressanta du lärt dig som vd för Byggföretagen?– En hel del. Framförallt att vi i byggbranschen måste jobba dels tillsammans i alla led, dels med andra aktörer och myndigheter för att bli en mer sund och frisk bransch. Det går framåt, men går onödigt trögt ibland.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer