maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen illa ute i konkursligan

Konkurserna i Sverige har fortsatt att öka från redan rekordhöga nivåer under september månad, enligt statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Byggbranschen sticker ut negativt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggindustrin är den bransch som hittills sticker ut med över 3000 anställda som förlorat arbetet till följd av konkurserna. Foto: UC/Pressbild

Under september månad ökade antalet konkurser med 14 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt sett under året är ökningen hittills 34 procent.

Enligt UCs statistik har minst 4000 individer drabbats av arbetslöshet hittills i år (3000 ur byggsektorn) till följd av konkurser inom byggindustrin samt hotell och restaurang som är bland de mest konkursutsatta branscherna.

- Sedan förra hösten har konkurserna bland svenska företag ökat dramatiskt. Det vi nu ser under september månad är en skrämmande utveckling där det höga konkursnivåerna har börjat stabiliseras, vilket innebär att de nu är vardagsmat för marknaden. Lågkonjunkturen är ett faktum och konjunkturinstitutet spår en fördjupning under nästkommande år, vilket ökar riskerna för en osäker arbetsmarknad där urholkad köpkraft och osäkerhet i efterfrågan förr eller senare kommer att leda till ökad arbetslöshet. Byggindustrin är den bransch som hittills sticker ut med över 3000 anställda som förlorat arbetet till följd av konkurserna.

- Bostadsinvesteringar står också för en viktig andel av Sveriges totala BNP. Tar arbetslösheten fart ordentligt framöver kommer vi att få se en ond spiral där efterfrågan på företagens varor och tjänster minskar ytterligare. Det här är ett av de största orosmolnen jag ser och en orsak till att konkurserna skulle kunna öka ytterligare från redan rekordhöga nivåer, säger Gabriella Göransson som är VD på UC.

- Mellersta Sverige har drabbats av den största konkursvågen hittills i år. På många håll i landet är det fortfarande katastrofläge för nyproduktion av bostäder. Här går Norrland delvis emot trenden med hög tillväxt inom den gröna industrin och en byggboom. Förhoppningsvis är det här något som får positiva effekter på svensk industri och sviktande BNP också på sikt, fortsätter Gabriella Göransson.

Byggindustrin är alltså fortsatt hårt drabbad med en 29 procentig ökning av antalet konkurser under september i jämförelse med samma månad i fjol. Antalet nystarter inom både bygg och hotell- och restaurang visar på en fortsatt spikrak kurva nedåt och motsvarar en minskning på 80 procent respektive 79 procent i jämförelse med augusti i fjol. Antalet nystarterna har totalt sett sjunkit med 23 procent i jämförelse med augusti i fjol.

- Antalet nystarter är fortsatt det lägsta på ett decennium inom både byggindustrin, hotell och restaurang och detaljhandeln. Trots minskningen i antalet konkurser den gånga månaden inom detaljhandeln är den bransch inom näringslivet där stämningsläget är som svagast. Det är mycket troligt att konkurserna kommer att ta fart igen under hösten, vilket bland annat Konjunkturinstitutet konstaterat i sin senaste mätning, säger Göransson.

Text: Micael Appelgren

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer